DUCCIO CONTI CAPONI

Back to search results Back to search results

Detailed trademark information from the official
European Union trademark database (CTM)

Word Mark:

DUCCIO CONTI CAPONI

See all similar trademarksSee all similar trademarks

Number:

012345881

Basis:

EM

Filing date:

November 27, 2013

Date of registration:

April 11, 2014

Expiry date:

November 27, 2023

Status:

Registered

Trademark:

Individual

Type:

Figurative

Acquired distinctiveness:

No

Graphic representation:

DUCCIO CONTI CAPONI

International class:

6 20 21

List of goods and services

In International Class 6:
Obični metali i njihove legure; Metalni građevinski materijali; Prenosive metalne konstrukcije; Metalni materijali za tračnice; Neelektrični metalni kablovi i metalne žice; Željezarija, sitni metalni predmeti; Metalne cijevi i cjevčice; Sefovi; Metalni predmeti koji nisu obuhvaćeni drugim razredima; Rudače; Čelik, sirovi ili poluobrađeni; Metalni prijekladi [nosači]; Aluminij; Sidra; Bakreni prstenovi; Metalni prsteni; Koluti za ključeve, metalni; Metalni kutni profil; Metalni nadvratnici; Koluti (metalni nemehanički koluti [vitla] za namatanje savitljivih cijevi); Nikal-srebro; Metalni dovratnici; Beton (metalne armature za beton); Armature (metalne armature za remenje); Armature (metalne armature za cjevovode); Metalne armature za cijevi za stlačeni zrak; Metalne armature za gradnju; Metalna pletena vrpca; Metalni jarboli; Koluti (metalni nemehanički koluti [vitla] za namatanje savitljivih cijevi); Metalne šipke za lemljenje; Metalne šipke za lemljenje; Metalna žica za lemljenje; Kadice za kupanje za ptice [metalne konstrukcije]; Metalni bazeni; Molovi (metalni, plutajući molovi); Montažne metalne platforme; Šarke [držači vrata]; Vjetrokazi; Metalne bačvice; Metalni zvekiri za vrata; Cijevne mlaznice; Berilij; Nakovnji; Metalni oklopi; Metalne upozoravajuće nesvjetleće oznake; Mlaznice (metalne mlaznice) [sapnice]; Kopče od običnih metala [metalna roba]; Boce, metalne za plin pod tlakom ili za ukapljeni zrak; Identifikacijske narukvice od metala; Metalno remenje za rukovanje teretom; Metalno remenje za rukovanje teretom; Umjetnički brončani objekti; Bronca; Brončani elementi za kamene nadgrobne spomenike; Kipići od običnih metala; Kupanje (metalne kabine za kupanje); Kabine (metalne kabine za bojanje raspršivačima); Metalne telefonske govornice; Kadmij; Metalni dimnjaci; Zvona [praporci]; Neelektrična metalna zvonca za vrata; Metalni odvodi za ulice; Metalni raster; Metalna obrtaljka, rampa za prolaz; Metalne cijevi za dimnjake; Metalne kape dimnjaka; Čepljenje boca (metalne kapice za čepljenje boca); Metalni čepovi za boce; Metalne montažne kuće; Sefovi; Sanduci od metala; Metalne oplate za naftne bušotine; Beton (metalne oplate za beton); Metani sefovi; Metani sefovi; Pisma (metalni sandučići za pisma); Alat (prazne, metalne kutije za alat); Alat (prazni, metalni kovčezići za alat); Zasuni brava; Sigurnosni lanci; Lanci (metalni lani); Lanci za govedu; Metalni neelektrični kabeli; Užad (metalna užad za žičare); Zatezni vijci [svornjaci]; Hafnij; Blokiranje kotača vozila [naprave za blokiranje kotača nepropisno parkiranih vozila]; Bačvice (metalni obruči za bačvice); Metalokeramičke mase; Metalne šarke; Žljebni klinovi; Ključevi; Prijevornice [zavornjaci]; Metalna roba; Čavli; Klinovi [metalni klinovi za penjanje]; Čavli za led [kramponi]; Posude (metalni zatvarači za posude); Metalni čepovi za boce; Zatvarači vrata (neelektrični zatvarači vrata); Torbe (metalni zatvarači za torbe); Kutije (metalni zatvarači za kutije); Metalno remenje za rukovanje teretom; Sirovi kobalt; Metalni čepovi; Metalne obujmice za cijevi; Metalni sabirni vodovi za kanalizaciju; Metalne kolone [dijelovi građevinskih konstrukcija]; Plakatiranje (metalni stupovi za plakatiranje); Kalupi; Voda (metalni cjevovodi za vodu); Tlačni metalni cjevovodi; Cjevovodi (metalni cjevovodi za centralno grijanje); Klimatizacija (metalne cjevi za ventilaciju i klimatizaciju); Plutajući, metalni spremnici; Metalni spremnici [za skladištenje i transport]; Metalni žljebovi, za graditeljske namjene; Metalni krovovi; Poklopci (metalni poklopci za otvore u podu); Krovovi (metalni pokrivači za krovove); Metalni krovovi; Metalni oklopi; Metalna užad; Metalni krovni vijenci; Metalne konstrukcije; Metalne građevine; Prenosive metalne konstrukcije; Metalne kuke; Zasuni za prozore [zatvarači]; Grobnice [metalne grobnice]; Krom; Vijčane matice od metala; Spremnici za hranu (metalni spremnici za hranu); Metalna strašila za ptice pokretana vjetrom; Neelektrični uređaji za otvaranje vrata; Ubrusi (fiksni, metalni držači ubrusa); Metalni prozorski krsti; Vrata (metalni graničnici za vrata); Bijeli lim; Ferokrom; Čelik, sirovi ili poluobrađeni; Feromolibden; Ferosilicij; Ferotitan; Ferotungsten; Čelična žica; Aluminijska žica; Bakrena neizolirana žica; Žice od legure neplemenitih metala [osim žice za osigurače]; Žica (metalna žica); Vezanje (metalna žica za vezanje); Metalna žica za lemljenje; Čelična žica; Bodljikava žica; Metalni prozori; Metalni okretni prozor; Aluminijski listivi [folije]; Folija [tanki lim] od kositra; Ambalaža (metalne folije za ambalažu); Kavezi (metalni kavezi za divlje životinje); Galenit [ruda]; Spojnice za strojno remenje [metalne]; Krovni škriljevac [kuke za krovni škriljevac]; Metalne kuke za stalke za odjeću; Plutače [za vezivanje brodova] od metala; Germanij; Lijevani čelik; Žičana užad; Metalni prsteni; Metalni prsteni za drške; Lijevano željezo (sirovo ili poluobrađeno); Spojnice, metalne za neelektrične kabele; Metalne ušice za konope; Metalna koljena za cijevi; Stubišta [metalne stube stubišta]; Metalni rešetkasti podovi; Metalni krovni vijenci; Metalne zaštitne ograde; Prozori (metalni okovi za prozore); Kreveti (metalna oprema za krevete); Pokućstvo (metalne armature ta pokućstvo); Vrata (metalna oprema za vrata); Oprema od nikal srebra za zgrade ili namještaj; Kovano željezo za prozore; Okovi za vrata; Okovi za građevinske potrebe; Mrtvački lijesovi (metalna oprema za mrtvačke lijesove); Ceste (sigurnosne, metalne ograde za ceste); Ambalaža od bijelog lima; Metalni okvir skela; Bačve (metalna postolja za bačve); Vanjski metalni zastori za prozore; Grobovi (metalni okviri grobova); Nakovnji; Indij; Metalne natpisne ploče; Metalni stalci za parkiranje bicikla; Limovi; Čelični lim; Metalne nadgrobne ploče; Metalne podne pločice; Metalni pločnici; Nikal-srebro; Posrebrnjena kositrena legura; Metalne vezice; Metalne vezice za poljoprivredne potrebe; Snopovi (metalne vezice za snopove); Legure čelika; Neplemeniti metali i njihove legure; Tvrdi lemovi; Slova i brojke od neplemenitih metala [osim tiskarskih]; Metalne strugotine [opiljci]; Limonit; Ingoti od običnih metala; Lokoti; Magnezij; Lisičine; Mangan; Metalni dršci noževa; Metalni dršci za kose; Metle (metalni dršciza metle); Alat (metalni dršci alata); Metalni prsteni; Metalni kolčaci za cijevi; Kvake (metalne kvake za vrata); Čelični lim; Polu-završeni proizvod lijevanja željeza [metalurgija]; Metalna oprema za stalne pruge uspinjača; Željeznički materijali; Metalni građevni materijali; Vatrostalni metalni građevinski materijali; Pločice (metalne pločice za gradnju); Metalni kutnici za graditeljstvo; Neplemeniti metali (sirovi ili poluobrađeni); Metal u prahu; Piroforični metali; Antifrikcijski metal; Bijeli metal; Kromne rudače; Željezna rudača; Metalna ruda; Metalne kape dimnjaka; Metalni ukrasni reljefi na krovnim vijencima; Željezne trake za obruče; Željezne trake za obruče; Molibden; Opruge [sitna željezna roba]; Spirale (metalne spirale) [dijelovi stubišta]; Metalni spomenici za grobnice; Metalni spomenici; Stezaljke od metala; Metalne stolne stege [stezači]; Nikal; Niobij [Nb]; Nesvjetleći metalni kućni brojevi; Umjetnički predmeti od neplemenitih metala; Bakar (sirovi ili poluobrađeni); Metalni vijci; Brane (metalne brane); Metalne palete za prenošenje tereta; Metalne palete za prenošenje tereta; Metalne palete za utovar; Prijevornice [zavornjaci]; Čelični jarboli; Šipovi (metalni šipovi za vezanje brodova); Stupovi za električne vodove, metalni; Metalni jarboli; Telegrafski, metalni stupovi; Metalne šipke za ograde; Čelične kuglice; Metalne košarice; Metalni panoi za vrata; Panoi (signalni metalni panoi) [nesvjetleći, nemehanički]; Metalne ploče za građevinu; Zaštitni metalni zasloni za peći; Ceste (nesvjetleći i nemehanički rubnici za ceste); Metalni odbojnici; Odjeća (metalne vješalice za odjeću); Sklizališta [metalne konstrukcije]; Metalne podne pločice; Metalni podovi; Sjenice u vrtovima [metalne građevine]; Metalne kvačice; Metalna sjenila; Metalne šipke; Ploče za sidrenje; Međurazdvojni; Metalne identifikacijske pločice; Okretnice za vagone [željezničke]; Šatori (metalni kolčići za šatore); Olovne brtve; Olovo (sirovo ili poluobrađeno); Metalne nadgrobne ploče; Metalni kokošinjci; Metalne kvake; Metalni svinjci; Metalna ulazna vrata; Metalna vrata; Strehe [metalne strehe nad kućnim vratima]; Nogostupi [metalni nogostupi]; Drveće (metalne zaštite za drveće); Metalne koloture [osim za strojeve]; Štapovi (metalni naglavci za štapove); Čavlići; Metalne grede; Mazalice za podmazivanje; Cijevi (metalni priključci za cijevi); Spojnice za lance; Bakar (sirovi ili poluobrađeni); Rampe (metalne rampe za izbacivanje raketa); Metalne dereze [za led]; Čavli za konjske potkove; Strugači za skidanje blata s obuće; Metalne ograde; Metalni spremnici; Metalni spremnici za skladištenje kiselina; Plin pod tlakom (metalni spremnici za plin pod tlakom); Posude, metalne za tekuća goriva; Posude, metalne za ambalažu; Zakovice (metalne zakovice); Građevinske metalne obloge; Metalne zidne obloge [građevinarstvo]; Pregradni zidovi [metalne obloge za pregradne zidove]; Metalne ukrasne zidne obloge; Cijevi od metala; Podloške od metala; Tračnice; Metalni kotači za krevete; Namještaj (metalni kotačići za namještaj); Bačve (metalne slavine za bačve); Valjčići preko kojih prolazi uže s utegom za pomicanje engleskih prozora; Valjčići za vrata; Utovar (metalni gabariti za utovar za željeznice); Zlatni lem; Srebrni lem; Metalni zasun za bravu; Metalni zasuni; Šipke metalnih rešetki; Metalne ljestve; Stubišta (metalna stubišta); Metalne, pokretne ljestve za ukrcavanje putnika; Željezničke skretnice; Kutije od neplemenitih metala; Kutije za konzerve, metalne; Zaštitni metalni zasloni za peći; Metalne značke za vozila; Signalizacija, metalna, nesvjetleća i nemehanička; Stezaljke (metalne stezaljke za kabele); Brave za kovčege; Neelektrične metalne brave; Metalne brave za vozila; Metalni staklenici, prenosivi; Metalni silosi; Metalni stropovi; Metalni pragovi; Zvonca za životinje; Metalni podupirači; Prirubnice [metalne prirubnice]; Zavornice na prozorima (metalne zavornice na prozorima); Mamuze; Klinovi [sitna metalna roba]; Stremeni (zatezni stremeni); Bijeli lim; Metalne štale [konjušnice]; Led (metalni kalupi za led); Kalupi; Kipići od običnih metala; Kipići od običnih metala; Spojnice za tračnice; Nadgrobni stećci (metalni, nadgrobni stećci); Metalne trake za povezivanje; Građevinski okviri od metala; Čelične rolete (zastori); Metalne zidne utičnice; Metalne bačvice; Tantal [metal]; Metalni poklopci na vijak za boce; Metalne spomen ploče; Mineraloške ploče (metalne mineraloške ploče); Nakovnji [prenosivi]; Crijep (metalni crijep); Okviri (metalni okviri prozora); Staklenici (metalni okviri za staklenike); Metalne oplate za građevinarstvo; Vanjske metalne zavjese; Zatezači žice [zatezni stremeni]; Natezni uređaji za metalno remenje; Uređaji za natezanje metalnih traka [natezni stremeni]; Zatezači (metalni zatezači remenja); Žičana tkanina; Metalni spremnici; Titanij; Tombak [legura bakra i cinka]; Grobnice [metalne grobnice]; Metalne rešetke; Metalni zidovi za razdvajanje prostora; Metalni lijevci za utovar zrnatog tereta, nemehanički; Metalne platforme za skokove u vodu; Zamke za zvijeri; Pragovi, metalni za željezničke pruge; Metalne grede; Cjevovodi (metalni cjevovodi); Čelične cijevi; Metalne T-cijevi; Metalne slivne cijevi; Metalne cijevi za odvodnjavanje; Metalne cijevi i cjevčice; Metalni kavezi za ptice [konstrukcije]; Metalne kuke; Voda (metalni ventili za vodovode); Ventili [metalni ventili za drenažne cijevi]; Metalni ventili koji nisu dijelovi strojeva; Vanadij; Žbuka (metalna korita za žbuku); Metalni pladnjevi; Metalni vijci; Volfram; Metalne spojke za kablove i cijevi; Metalne mreže za zaštitu od insekata; Cink; Cirkonij.

In International Class 20:
Namještaj, zrcala, okviri; Proizvodi (koji nisu obuhvaćeni drugim razredima) od drva, pluta, trske, šiblja, rožine, kosti, bjelokosti, kitove kosti, ljuštura, jantara, sedefa, stive i nadomjesci za sve te materijale, ili od plastike; Oprema za krevete, nemetalna; Nemetalna oprema za namještaj; Vrata (nemetalna oprema vrata); Košnice za pčele; Cjedila za tanjure [kredence]; Jantar; Kuke, plastične za pričvršćivanje kabela ili cijevi; Prstenovi za zavjese; Preparirane životinje; Nasloni za glavu [pokućstvo]; Ormari; Ormari za lijekove; Životinjske kandže; Motke [kopljače]; Vješalice za odjeću [namještaj]; Bjelokost [slonovača] sirova ili poluobrađena; Vitla, nemehanička, nemetalna za savitljive cijevi; Šipke za zavjese; Ukrasni vijenci za okvire; Usovina, sirova ili poluobrađena; Bambus; Stolovi za obrtničke radove; Klupe; Stolne ploče; Mrtvački ljesovi; Nemetalne bačve; Šipke od prešanog jantara; Alke za vrata (Nemetalne -); Škrinje, nemetalne; Drvene špule za konac, svilu, konop; Vitla, nemehanička, nemetalna za savitljive cijevi; Kuke za zavjese; Nemetalne bačve; Identifikacijske narukvice, nemetalne; Ormari za stolno posuđe; Kolica za posluživanje [namještaj]; Vijci, nemetalni; Poprsja od drva, voska, sadre ili plastike; Izložbene lutke; Nemetalna i neelektrična zvonca na vratima; Sofe; Pseće kućice; Trska [materijal za pletenje]; Pipe, nemetalne za bačve; Valjkasti jastučići; Kapice, nemetalne za boce; Nemetalne kapice za hermetičko zatvaranje; Kolica za posluživanje [namještaj]; Hodalice za malu djecu; Plakatne ploče, drvene ili plastične; Ormar za kartoteke [namještaj]; Sanduci za igračke; Sandučići, za pisma, ni metalni ni zidani; Ladice; Komode; Stalci [namještaj]; Stalci za piljenje; Saće od voska za košnice; Obruči za bačvice, nemetalni; Nemetalne šarke; Košare za rublje; Košare, nemetalne; Kapice, nemetalne za boce; Zatvarači za posude, nemetalni; Čepovi [nemetalni]; Viseći ukrasi; Školjke oštriga, prazne; Školjke oštriga, prazne; Plutajući spremnicinemetalni, [kontejneri]; Nemetalni kontejneri [za skladištenje i prijevoz]; Koralji; Životinjski rogovi; Rogovi, jelenji; Okviri za slike; Rožina, sirova ili poluobrađena; Endosperm sjemena palme Phytelephas; Kolica za posluživanje; Kućice za domaće životinje; Dječji krevetići; Jastuci; Jastuci punjeni zrakom za nemedicinske potrebe; Jastuci za kućne ljubimce; Torbe-ormari za vješanje odjeće; Torbe-ormari za slaganje odjeće; Matice, nemetalne; Ukrasni predmeti od plastike za ukrašavanje hrane; Ormarići za jelo, nemetalni; Ubrusi (učvršćeni, nemetalni držači ubrusa); Divani; Drvene dužice; Stalci za potrebe prikazivanja; Stalci za izlaganje novina; Netekstilni držači za zavjese; Stolovi za prematanje beba; Okviri za saće; Sagovi za stubišta (šipke za sagove za stubišta); Voštani kipići [figurice]; Figurice od drva, voska, gipsa ili od plastike; Plastični profili za namještaj; Bačve, drvene za pretakanje vina; Drvene transportne ambalaže; Kućice za ptice; Kuke vješalica za odijela, nemetalne; Vješalice za kapute, nemetalne; Kukice za postavljanje zavjesa; Plutače za vezanje brodova; Ležajevi za domaće životinje; Vrtni namještaj; Trska, španjolska; Pletena slama, osim prostirača; Uzglavlja; Jastuk na napuhavanje [za nemedicinske potrebe]; Oprema za prozore, nemetalna; Armature (nemetalne armature za mrtvačke lijesove); Ambalaža od drva za boce; Imitacije kornjačevine; Stalci za bačve, nemetalni; Postolja računskih strojeva; Natpisi firmi od drva ili plastike; Plastične kartice-ključevi, nekodirane i nemagnetske; Staklene ploče za ogledala; Stolarski proizvodi; Samostojeći stalci za čitanje; Drvo grebanje za mačke; Kreveti; Bolnički kreveti; Hidrostatski kreveti, nemedicinski; Sedef, sirovi ili poluobrađeni; Lutke za izlog i krojačke lutke; Držala alata, nemetalna; Dršci noževa, nemetalni; Kosišta, nemetalna; Nemetalne drške za metle; Ručke vrata, nemetalne; Madraci; Zračni madraci [ne za medicinske potrebe]; Podloge za prematanje; Posteljina [osim posteljnog rublja]; Metalni namještaj; Uredski namještaj; Namještaj; Školski namještaj; Ukrasni vijenci za okvire; Okviri za četke; Škripci, nemetalni; Drvene trake; Trake od slame; Kutije za smještanje kućnih ljubimaca; Kućni brojevi, nesvjetleći, nemetalni; Umjetnički predmeti od drva, voska, gipsa ili plastike; Pletarski proizvodi; Reklamni predmeti za napuhavanje; Vjetrena zvona [ukrasi]; Madraci punjeni slamom; Obramnice za prijevoz tereta na ramenu; Nemetalne palete za prenošenje; Nemetalne palete za prijevoz; Košarice za ribolov; Ploče za vješanje ključeva; Drvene ploče [paneli] za pokućstvo; Zasloni za kamine [namještaj]; Paravani [pokućstvo]; Nosači za vijke [nemetalni]; Motke, nemetalne; Stolne ploče; Nemetalne pločice s imenom; Utovarne palete, nemetalne; Kolčići za šatore, nemetalni; Stalci za posude s cvijećem; Ploče od prešanog jantara; Sofe; Frizerske stolice; Kvake, nemetalne; Ormari za ručnike [namještaj]; Stalci za šešire; Knjige [stalci za knige]; Stalci za kišobrane; Stalci za časopise; Police za boce; Vrata za namještaj; Nemetalne ljestve; Remenice od plastike za sjenila; Pisaći stolovi; Jasle za krmivo; Nasloni za puške; Ogradice [vrtići] za igranje male djece [beba]; Posude, plastične za ambalažu; Posude, nemetalne za tekuća goriva; Madraci; Stalci; Stalci; Police za knjižnice; Police za kartotečne ormare [namještaj]; Sudoperi (prostirači za sudopere); Zakovice, nemetalne; Tračnice za zavjese [šine]; Kotačići za namještaj, nemetalni; Kotači (Nemetalni -) za krevete; Valjci za zavjese; Vreće za spavanje za kampiranje; Gabariti, nemetalni za utovar na željeznici; Zasuni za vrata, nemetalni; Stalci; Ormar za kartoteke [namještaj]; Ljestve, drvene ili plastične; Nemetalne pokretne ljestve za ukrcavanje putnika; Kutije, drvene ili plastične; Pisaći stolovi; Pisaći stolovi; Ležaljke za sunčanje; Stolice; Metalna sjedala; Visoke stolice za bebe; Rezervoari [ni metalni ni zidani]; Kabelske obujmice, nemetalne; Brave, nemetalne, neelektrične; Zasuni za vrata, nemetalni; Brave, nemetalne za vozila; Klupica za noge; Sofe; Kolci za biljke ili stabala; Ogledala (posrebreno staklo); Ručna ogledala [toaletna ogledala]; Stiva [hidrirani prirodni magnezijev silikat]; Vješalice i kuke za vješanje odjeće; Pekarske košare za kruh; Figurice od drva, voska, gipsa ili od plastike; Zastori od tkanog drva [pokućstvo]; Ploče za prikazivanje; Nemetalne tiple za pričvršćivanje; Unutarnja sjenila-rolete [pokućstvo]; Prostirke za sobne dječje jaslice; Nemetalni poklopci na vijak, za boce; Čepovi za boce; Pluteni čepovi; Nemetalne pločice s imenom; Školjke oštriga, prazne; Stolovi; Police za pisaće strojeve; Stolovi za crtanje; Stolići za umivanje [pokućstvo]; Metalni stolovi; Stolovi za masažu; Stolići za umivanje [pokućstvo]; Stolići za računala; Okviri košnica; Okviri za vezenje; Drveni okviri za krevete; Zavjese od bambusa; Papirni zastori; Ukrasne perlaste zavjese; Unutarnji tekstilni zastori za prozore; Samostojeće pregrade [namještaj]; Sofe; Pletenice od slame; Površine za sječenje mesa [stolovi]; Korita za žbuku [nemetalna]; Punjene ptice; Pogrebne urne; Ventili za vodovodne cijevi, plastični; Ventili za drenažne cijevi, plastični; Ventili, nemetalni, osim dijelova strojeva; Nemetalne bačve; Nemetalni pladnjevi; Zastori, unutarnji od lamela; Ručne lepeze; Stalci za potrebe prikazivanja; Staklo, posrebreno za ogledala; Vijci, nemetalni; Kopita životinja.

In International Class 21:
Pribor i posuđe za kućanstvo ili za kuhinju; Češljevi i spužve; Četke (osim kistova); Materijali za četke; Pribor za čišćenje; Čelična vuna; Sirovo ili poluobrađeno staklo (osim građevinskog stakla); Stakleni proizvodi, porculansko i keramičko posuđe koje nije obuhvaćeno drugim razredima; Korita za vodu; Kućni akvariji; Kalupi za rastezanje cipela; Kalupi za rastezanje cipela; Rastezači rukavica; Setovi za ulje i ocat; Staklene ampule [posudice]; Ravni i prstenasti držači ručnika; Prstenovi za perad; Držači ubrusa; Prsteni za prstenovanje ptica; Aparati za dezodoriranje za osobnu upotrebu; Neelektrčni uređaji i strojevi za poliranje za kućanske potrebe; Pribor za skidanje šminke; Ručne sprave za pravljenje rezanaca; Uređaji za raspršivanje aerosola, za nemedicinske potrebe; Otvarači za boce, električni i neelektrični; Četkarski proizvodi; Predmeti za hlađenje namirnica koji sadrže tekućine za izmjenu topline [za upotrebu u kućanstvu]; Vino [kušalice za vino]; Daščice za kruh; Daske za pranje rublja; Daske za rezanje [kuhinjski pribor]; Plitice [zdjelice]; Kadice za kupanje za ptice; Lavori [posude]; Štapići za miješanje koktela; Štapići [kuhinjski pribor]; Posuđe (kuhinjsko metalno posuđe); Isprašivači sagova [kloferi]; Mutilice [neelektrične]; Grlići (naprave za točenje); Čaše za pivo; Stakleno posuđe za pića; Čaše, papirnate ili plastične; Sportske bočice za vodu [bidoni]; Kupe [velike čaše] s poklopcem; Staklene posude [demižoni]; Staklene zdjele; Jaja za kuhanje čaja; Kutije za slatkiše; Termičke izolacijske vrećice; Boce; Staklene pljoske [posude]; Izolacijske boce; Rashladne boce; Pehari; Posude za maslac; Poprsja od porculana, terakote ili stakla; Neelektrične posude za kuhanje kave; Pehar-čaše; Žlice za obuvanje; Zvonasti poklopci za pokrivanje maslaca; Svijećnjaci; Vedra od tkanih materijala; Slamnjače, male; Tegle; Rotirajući pladnjevi za serviranje hrane; Pamučni otpaci za čišćenje; Vuneni otpaci za čišćenje; Lonci za pirjanje; Izuvači čizama; Vadičepi, električni i neelektrični; Pokućstvo (tkanina za brisanje pokućstva); Ukrasne posude za stol; Košare za kruh; Košarice za kućanstvo; Koševi za otpadni papir; Zatvarači za poklopce lonaca; Cjedila; Filtri za čaj; Vrećice za ukrašavanje slastica; Poklopci za sobne akvarije; Poklopci za plitke posude; Poklopci za lonce; Navlake za daske za glačanje; Zdjele za voće; Poklopci za sir; Navlake za čajnike; Navlake za lončanice [nisu od papira]; Rogovi za piće; Staklo [sirovina]; Kristalni proizvodi; Sita za pepel [pribor za kućanstvo]; Sita za grubo prosijavanje za kućanstvo; Kuhače [kuhinjski pribor]; Neelektrični čajnici; Abrazivne krpe za kuhinjsku uporabu; Navlake za češljeve; Demižoni [bocuni] od stakla ili pješčenjaka; Električni uređaji za privlačenje i uništavanje insekata; Naprave za čuvanje oblika kravata; Držači higijenskog papira [napravice]; Držači sapuna [naprave za izdavanje sapuna]; Tuševi za ispiranje usta; Neelektrični blenderi za kućanstvo; Zemljano posuđe; Vlakna od silicijevog dioksida [nisu za tekstilne potrebe]; Staklena vlakna [ne za izolaciju ni za tekstil ]; Niti od stakla [nisu za tekstil]; Konac za njegu zubi; Filtri za kavu, neelektrični; Filtri za kućanstvo; Prozorske kutije za cvijeće; Bočice; Neelektrične friteze; Miješalice za kućanstvo (neelektrične mlatilice za kućanstvo); Uređaji za upijanje dima[za kućanstvo]; Kavezi za kućne ljubimce; Kukice za kopčanje puceta na obući; Gamele [vojničke posude]; Prijenosni hladnjaci; Ukrasi izrađeni od porculana; Ploče za pečenje [kuhinjska oprema]; Ribeži za kuhinjsku uporabu; Vrtlarske rukavice; Rukavice za poliranje; Rukavice za kućanstvo; Poslužavnici od papira za kućanstvo; Polsužavnici za kućanstvo; Lijevci; Kante za zalijevanje; Poljevače [naprave]; Zdjele za salatu; Oznake od porculana ili stakla [natpisi]; Čelična vuna za struganje (čišćenje); Staklena vuna [nije za izolaciju]; Četke s dugačkom drškom za pranje podova; Mlaznice za cijevi za zalijevanje; Prženje (tave za prženje); Zdjele za varivo od povrća; Laštilice za parkete, neelektrične; Laštilice za obuću, neelektrične; Neelektrične kafetjere; Ručni mlinci za papar; Ručni mlinci za kavu; Majolika; Korita za stoku; Lonci; Neelektrični ekspres lonci; Korita; Materijali za poliranje [osim preparata, papira ili kamena]; Materijali za četke; Valjci za tijesto [kuhinjski pribor]; Posude za miješanje koktela; Kuhinjske žlice; Kvačice za rublje; Mozaici, stakleni [nisu za gradnju]; Mlinci za kućanstvo, ručni; Toaletni neseseri; Piknik košare [opremljene posuđem]; Umjetna jaja za gnijezda; Umjetnički predmeti od porculana, terakote ili od stakla; Opalno staklo; Kotlovi; Lopatice [stolni pribor]; Lopatice za torte; Krpe za čišćenje; Kante za smeće; Dlaka za četke; Koža za poliranje; Jelenja koža za čišćenje; Četkice za brijanje brade; Neelektrični ekspres lonci; Posude za papar; Češljevi; Električni češalj; Češljevi za životinje; Češljevi dugih zubaca; Pločice za sprečavanje prekipa mlijeka; Tanjuri [posuđe]; Pladnjevi za posluživanje; Papirnati tanjuri; Jednokratni tanjuri; Tanjurići; Ukrasni prstenasti svijećnjaci; Peruške [čistač prašine]; Jastučići za nanošenje pudera; Porculansko posuđe; Stalci, stolni za noževe; Stalci za jelovnike; Držači za četke za brijanje; Kutije za sapun; Dršci spužvi; Stalci za čačkalice; Držači ubrusa; Kozmetičke kutije za puder; Držači higijenskog papira [napravice]; Čašice za jaja; Ručne neelektrične preše za cijeđenje voća [za kućanstvo]; Keramički proizvodi za kućanstvo; Sakupljači mrvica [spravice]; Noževi za tijesto [pekarski pribor]; Toplinski izolirane posude; Toplinski izolirane posude za pića; Posude za pića; Kutije za užinu; Kutije za kruh; Posude za kućanstvo ili za kuhinju; Kuhinjske posude; Termički izolirane posude za hranu; Soljenke; Štedne kasice-prasice, nemetalne; Muhomlati; Grijalice za bočice s dudom, neelektrične; Kutije, staklene; Kutije za kekse; Kutije za čaj; Držači za papirnate ručnike; Kutije za sapun; Metle; Mop [čistač poda]; Mehaničke metle; Vedra [drvene posude]; Led (posude za led); Servisi za kavu [stolno posuđe]; Servisi za likere; Čaj [servisi za čaj]; Setovi za začine; Servisi za jelo; Setovi za ulje i ocat; Sita za grubo prosijavanje za kućanstvo; Dlaka, životinjska za četkarstvo; Svinjska dlaka [čekinje]; Sifonske boce za soda vodu; Silicij, topljeni [poluproizvod] ne za građevinarstvo; Metalne posude za pripremanje sladoleda i hladnih pića; Podmetači za boce [nepapirnati i ne spadaju u stolno rublje]; Podlošci za vruće posude; Lopatice [kuhinjski pribor]; Četke; Električne četke [nisu dijelovi strojeva]; Četke za čizme; Četke za konje; Četke za pranje posuđa; Četke za pranje boca; Četkice za obrve; Četke za WC školjke; Stakla za svjetiljke (četke za čišćenje stakala svjetiljki); Četkice za zube; Četkice za zube, električne; Četke za nokte; Četke za trljanje; Gasila [sprave za gašenje svijeća]; Ražnjići, metalni za pečenje; Neelektrični čistači za prašinu; Bijeli luk [spravice za cijeđenje bijelog luka]; Poljevače za cvijeće i biljke; Toaletne spužve; Spužve za kućanstvo; Koža (abrazivne spužve za kožu); Kolači [kalupi za kolače]; Neelektrični kalupi za vafle; Kalupi za kockice leda; Kalupi za kuhinjske potrebe; Kalupi [kuhinjski pribor]; Kipovi od porculana, keramike, zemljani ili od stakla; Kipovi od porculana, keramike, zemljani ili od stakla; Stalci za sušenje odjeće; Stalci za sušenje odjeće; Preše za hlače; Kudjelja za čišćenje; Češala [češljevi za stoku]; Ocjeđivači krpa za mop; Krpe za za pranje podova; Prašina [krpe za brisanje prašine]; Naprave za polijevanje; Ručni pribor za čišćenje; Odčepljivači za odblokiranje drenažnih cijevi; Čačkalice; Postolja za rešetke roštilj; Podlošci za glačala; Cvjetni aranžmani [nosači za cvjetne aranžmane]; Modlice za kekse; Metalni jastučići za ribanje; Tamponi za čišćenje; Podloge za pečenje; Čepovi, stakleni; Daske za glačanje; Šalice; Lonci za pirjanje (Zemljani-); Čajnici; Rastezači odjeće; Terariji za stan [uzgoj biljaka]; Kućni terariji; Prskalice na kantama zaljevačama [ruže]; Lužnice [posude za pranje rublja]; Zamke za insekte; Mišolovke; Mišolovke; Kuhinjski mlinci [neelektrični]; Kavezi za ptice; Urne [glasačke kutije]; Kozmetički pribor; Pribor za kuhanje, neelektrični; Posuđe (kuhinjsko metalno posuđe); Kućanski pribor; Toaletni pribor; Raspršivači mirisa [parfema]; Životinje, kućne (kutije s pijeskom za kućne životinje); Kade, prenosive za kupanje dojenčadi; Stolni predmeti, osim noževa, vilica i žlica; Zemljano posuđe; Ćupovi; Vaze; Noćne posude; Lončanice za cvijeće; Posude za izgaranje mirisnih tvari; Posude za ljepilo; Porculanski poslužavnici; Opalno staklo; Staklene posude; Staklo, obojeno; Staklo s ugrađenim tankim električnim vodičima; Staklo sirovo ili poluobrađeno [osim stakla za građevinarstvo]; Staklo u prahu za ukrašavanje; Prozori vozila [stakla za prozore vozila]; Emajlirano staklo; Posude za šećer; Jušnici.

Description of the mark:

-

ID:

606474

Natural or legal person:

Physical Person

Address:

Via Erta Canina 51

Post code:

50125

Town:

Firenze

State:

-

Country:

IT

Correspondence address:

===

ID:

10860

Type:

Association

Natural or legal person:

Legal Person

Address:

Corso dei Tintori, 25

Post code:

50122

Town:

Firenze

State:

-

Country:

IT

Correspondence address:

SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A. P.O. Box 1522 I-50100 Firenze ITALIA

Telephone:

00 39-055263221

Fax:

00 39-0552632200

Filing language: it, Second language: en

Seniority:

No entry for application number 012345881.

Exhibition priority:

No entry for application number 012345881.

Priority:

No entry for application number 012345881.

Opposition:

No entry for application number 012345881.

Appeal:

No entry for application number 012345881.

Bulletin number:

2013/244

Part:

A.1

Date of publication:

January 2, 2014

Page:

0

Bulletin number:

2014/071

Part:

B.1

Date of publication:

April 15, 2014

Page:

0

Comprehensive Trademark Search Reports – 30 Countries At Unbelievable Prices

Trademark professionals can now get a full availability search/clearance report at a whole new price level.

  • Best-in-class similarity search
  • Up to 5 classes always included!
  • Instant delivery
  • Your branding Learn more
Disclaimer: The searching and watching services are conducted by Markify AB. Since our main sources for information are registers and documents created by others, we have limited control of how the information is retrieved or selected. Opinions and comments given by Markify AB are based upon our experience and knowledge. Due to the subjective nature of this field, we cannot guarantee that they are always correct. Our responsibility for damage due to our services are limited to reimbursement of the charges for our services.

Our company

Terms of Service  |   © 2010-2012 Markify

Only need to watch 1 brand?
Get the forever Free account.  Already registered? Log in!

By clicking on "Sign up" you are agreeing to the Terms of Service

Signup and continue to checkout.

  Already registered? Log in!

By clicking on "Sign up" you are agreeing to the Terms of Service

By clicking on "Sign up" you are agreeing to the Terms of Service

Forgot password?
  Create an account