DUCCIO CONTI CAPONI

Back to search results Back to search results

Detailed trademark information from the official
European Union trademark database (CTM)

Word Mark:

DUCCIO CONTI CAPONI

See all similar trademarksSee all similar trademarks

Number:

012345881

Basis:

EM

Filing date:

November 27, 2013

Date of registration:

April 11, 2014

Expiry date:

November 27, 2023

Status:

Registered

Trademark:

Individual

Type:

Figurative

Acquired distinctiveness:

No

Graphic representation:

DUCCIO CONTI CAPONI

International class:

6 20 21

List of goods and services


Original text

In International Class 6:
Obični metali i njihove legure; Metalni građevinski materijali; Prenosive metalne konstrukcije; Metalni materijali za tračnice; Neelektrični metalni kablovi i metalne žice; Željezarija, sitni metalni predmeti; Metalne cijevi i cjevčice; Sefovi; Metalni predmeti koji nisu obuhvaćeni drugim razredima; Rudače; Čelik, sirovi ili poluobrađeni; Metalni prijekladi [nosači]; Aluminij; Sidra; Bakreni prstenovi; Metalni prsteni; Koluti za ključeve, metalni; Metalni kutni profil; Metalni nadvratnici; Koluti (metalni nemehanički koluti [vitla] za namatanje savitljivih cijevi); Nikal-srebro; Metalni dovratnici; Beton (metalne armature za beton); Armature (metalne armature za remenje); Armature (metalne armature za cjevovode); Metalne armature za cijevi za stlačeni zrak; Metalne armature za gradnju; Metalna pletena vrpca; Metalni jarboli; Koluti (metalni nemehanički koluti [vitla] za namatanje savitljivih cijevi); Metalne šipke za lemljenje; Metalne šipke za lemljenje; Metalna žica za lemljenje; Kadice za kupanje za ptice [metalne konstrukcije]; Metalni bazeni; Molovi (metalni, plutajući molovi); Montažne metalne platforme; Šarke [držači vrata]; Vjetrokazi; Metalne bačvice; Metalni zvekiri za vrata; Cijevne mlaznice; Berilij; Nakovnji; Metalni oklopi; Metalne upozoravajuće nesvjetleće oznake; Mlaznice (metalne mlaznice) [sapnice]; Kopče od običnih metala [metalna roba]; Boce, metalne za plin pod tlakom ili za ukapljeni zrak; Identifikacijske narukvice od metala; Metalno remenje za rukovanje teretom; Metalno remenje za rukovanje teretom; Umjetnički brončani objekti; Bronca; Brončani elementi za kamene nadgrobne spomenike; Kipići od običnih metala; Kupanje (metalne kabine za kupanje); Kabine (metalne kabine za bojanje raspršivačima); Metalne telefonske govornice; Kadmij; Metalni dimnjaci; Zvona [praporci]; Neelektrična metalna zvonca za vrata; Metalni odvodi za ulice; Metalni raster; Metalna obrtaljka, rampa za prolaz; Metalne cijevi za dimnjake; Metalne kape dimnjaka; Čepljenje boca (metalne kapice za čepljenje boca); Metalni čepovi za boce; Metalne montažne kuće; Sefovi; Sanduci od metala; Metalne oplate za naftne bušotine; Beton (metalne oplate za beton); Metani sefovi; Metani sefovi; Pisma (metalni sandučići za pisma); Alat (prazne, metalne kutije za alat); Alat (prazni, metalni kovčezići za alat); Zasuni brava; Sigurnosni lanci; Lanci (metalni lani); Lanci za govedu; Metalni neelektrični kabeli; Užad (metalna užad za žičare); Zatezni vijci [svornjaci]; Hafnij; Blokiranje kotača vozila [naprave za blokiranje kotača nepropisno parkiranih vozila]; Bačvice (metalni obruči za bačvice); Metalokeramičke mase; Metalne šarke; Žljebni klinovi; Ključevi; Prijevornice [zavornjaci]; Metalna roba; Čavli; Klinovi [metalni klinovi za penjanje]; Čavli za led [kramponi]; Posude (metalni zatvarači za posude); Metalni čepovi za boce; Zatvarači vrata (neelektrični zatvarači vrata); Torbe (metalni zatvarači za torbe); Kutije (metalni zatvarači za kutije); Metalno remenje za rukovanje teretom; Sirovi kobalt; Metalni čepovi; Metalne obujmice za cijevi; Metalni sabirni vodovi za kanalizaciju; Metalne kolone [dijelovi građevinskih konstrukcija]; Plakatiranje (metalni stupovi za plakatiranje); Kalupi; Voda (metalni cjevovodi za vodu); Tlačni metalni cjevovodi; Cjevovodi (metalni cjevovodi za centralno grijanje); Klimatizacija (metalne cjevi za ventilaciju i klimatizaciju); Plutajući, metalni spremnici; Metalni spremnici [za skladištenje i transport]; Metalni žljebovi, za graditeljske namjene; Metalni krovovi; Poklopci (metalni poklopci za otvore u podu); Krovovi (metalni pokrivači za krovove); Metalni krovovi; Metalni oklopi; Metalna užad; Metalni krovni vijenci; Metalne konstrukcije; Metalne građevine; Prenosive metalne konstrukcije; Metalne kuke; Zasuni za prozore [zatvarači]; Grobnice [metalne grobnice]; Krom; Vijčane matice od metala; Spremnici za hranu (metalni spremnici za hranu); Metalna strašila za ptice pokretana vjetrom; Neelektrični uređaji za otvaranje vrata; Ubrusi (fiksni, metalni držači ubrusa); Metalni prozorski krsti; Vrata (metalni graničnici za vrata); Bijeli lim; Ferokrom; Čelik, sirovi ili poluobrađeni; Feromolibden; Ferosilicij; Ferotitan; Ferotungsten; Čelična žica; Aluminijska žica; Bakrena neizolirana žica; Žice od legure neplemenitih metala [osim žice za osigurače]; Žica (metalna žica); Vezanje (metalna žica za vezanje); Metalna žica za lemljenje; Čelična žica; Bodljikava žica; Metalni prozori; Metalni okretni prozor; Aluminijski listivi [folije]; Folija [tanki lim] od kositra; Ambalaža (metalne folije za ambalažu); Kavezi (metalni kavezi za divlje životinje); Galenit [ruda]; Spojnice za strojno remenje [metalne]; Krovni škriljevac [kuke za krovni škriljevac]; Metalne kuke za stalke za odjeću; Plutače [za vezivanje brodova] od metala; Germanij; Lijevani čelik; Žičana užad; Metalni prsteni; Metalni prsteni za drške; Lijevano željezo (sirovo ili poluobrađeno); Spojnice, metalne za neelektrične kabele; Metalne ušice za konope; Metalna koljena za cijevi; Stubišta [metalne stube stubišta]; Metalni rešetkasti podovi; Metalni krovni vijenci; Metalne zaštitne ograde; Prozori (metalni okovi za prozore); Kreveti (metalna oprema za krevete); Pokućstvo (metalne armature ta pokućstvo); Vrata (metalna oprema za vrata); Oprema od nikal srebra za zgrade ili namještaj; Kovano željezo za prozore; Okovi za vrata; Okovi za građevinske potrebe; Mrtvački lijesovi (metalna oprema za mrtvačke lijesove); Ceste (sigurnosne, metalne ograde za ceste); Ambalaža od bijelog lima; Metalni okvir skela; Bačve (metalna postolja za bačve); Vanjski metalni zastori za prozore; Grobovi (metalni okviri grobova); Nakovnji; Indij; Metalne natpisne ploče; Metalni stalci za parkiranje bicikla; Limovi; Čelični lim; Metalne nadgrobne ploče; Metalne podne pločice; Metalni pločnici; Nikal-srebro; Posrebrnjena kositrena legura; Metalne vezice; Metalne vezice za poljoprivredne potrebe; Snopovi (metalne vezice za snopove); Legure čelika; Neplemeniti metali i njihove legure; Tvrdi lemovi; Slova i brojke od neplemenitih metala [osim tiskarskih]; Metalne strugotine [opiljci]; Limonit; Ingoti od običnih metala; Lokoti; Magnezij; Lisičine; Mangan; Metalni dršci noževa; Metalni dršci za kose; Metle (metalni dršciza metle); Alat (metalni dršci alata); Metalni prsteni; Metalni kolčaci za cijevi; Kvake (metalne kvake za vrata); Čelični lim; Polu-završeni proizvod lijevanja željeza [metalurgija]; Metalna oprema za stalne pruge uspinjača; Željeznički materijali; Metalni građevni materijali; Vatrostalni metalni građevinski materijali; Pločice (metalne pločice za gradnju); Metalni kutnici za graditeljstvo; Neplemeniti metali (sirovi ili poluobrađeni); Metal u prahu; Piroforični metali; Antifrikcijski metal; Bijeli metal; Kromne rudače; Željezna rudača; Metalna ruda; Metalne kape dimnjaka; Metalni ukrasni reljefi na krovnim vijencima; Željezne trake za obruče; Željezne trake za obruče; Molibden; Opruge [sitna željezna roba]; Spirale (metalne spirale) [dijelovi stubišta]; Metalni spomenici za grobnice; Metalni spomenici; Stezaljke od metala; Metalne stolne stege [stezači]; Nikal; Niobij [Nb]; Nesvjetleći metalni kućni brojevi; Umjetnički predmeti od neplemenitih metala; Bakar (sirovi ili poluobrađeni); Metalni vijci; Brane (metalne brane); Metalne palete za prenošenje tereta; Metalne palete za prenošenje tereta; Metalne palete za utovar; Prijevornice [zavornjaci]; Čelični jarboli; Šipovi (metalni šipovi za vezanje brodova); Stupovi za električne vodove, metalni; Metalni jarboli; Telegrafski, metalni stupovi; Metalne šipke za ograde; Čelične kuglice; Metalne košarice; Metalni panoi za vrata; Panoi (signalni metalni panoi) [nesvjetleći, nemehanički]; Metalne ploče za građevinu; Zaštitni metalni zasloni za peći; Ceste (nesvjetleći i nemehanički rubnici za ceste); Metalni odbojnici; Odjeća (metalne vješalice za odjeću); Sklizališta [metalne konstrukcije]; Metalne podne pločice; Metalni podovi; Sjenice u vrtovima [metalne građevine]; Metalne kvačice; Metalna sjenila; Metalne šipke; Ploče za sidrenje; Međurazdvojni; Metalne identifikacijske pločice; Okretnice za vagone [željezničke]; Šatori (metalni kolčići za šatore); Olovne brtve; Olovo (sirovo ili poluobrađeno); Metalne nadgrobne ploče; Metalni kokošinjci; Metalne kvake; Metalni svinjci; Metalna ulazna vrata; Metalna vrata; Strehe [metalne strehe nad kućnim vratima]; Nogostupi [metalni nogostupi]; Drveće (metalne zaštite za drveće); Metalne koloture [osim za strojeve]; Štapovi (metalni naglavci za štapove); Čavlići; Metalne grede; Mazalice za podmazivanje; Cijevi (metalni priključci za cijevi); Spojnice za lance; Bakar (sirovi ili poluobrađeni); Rampe (metalne rampe za izbacivanje raketa); Metalne dereze [za led]; Čavli za konjske potkove; Strugači za skidanje blata s obuće; Metalne ograde; Metalni spremnici; Metalni spremnici za skladištenje kiselina; Plin pod tlakom (metalni spremnici za plin pod tlakom); Posude, metalne za tekuća goriva; Posude, metalne za ambalažu; Zakovice (metalne zakovice); Građevinske metalne obloge; Metalne zidne obloge [građevinarstvo]; Pregradni zidovi [metalne obloge za pregradne zidove]; Metalne ukrasne zidne obloge; Cijevi od metala; Podloške od metala; Tračnice; Metalni kotači za krevete; Namještaj (metalni kotačići za namještaj); Bačve (metalne slavine za bačve); Valjčići preko kojih prolazi uže s utegom za pomicanje engleskih prozora; Valjčići za vrata; Utovar (metalni gabariti za utovar za željeznice); Zlatni lem; Srebrni lem; Metalni zasun za bravu; Metalni zasuni; Šipke metalnih rešetki; Metalne ljestve; Stubišta (metalna stubišta); Metalne, pokretne ljestve za ukrcavanje putnika; Željezničke skretnice; Kutije od neplemenitih metala; Kutije za konzerve, metalne; Zaštitni metalni zasloni za peći; Metalne značke za vozila; Signalizacija, metalna, nesvjetleća i nemehanička; Stezaljke (metalne stezaljke za kabele); Brave za kovčege; Neelektrične metalne brave; Metalne brave za vozila; Metalni staklenici, prenosivi; Metalni silosi; Metalni stropovi; Metalni pragovi; Zvonca za životinje; Metalni podupirači; Prirubnice [metalne prirubnice]; Zavornice na prozorima (metalne zavornice na prozorima); Mamuze; Klinovi [sitna metalna roba]; Stremeni (zatezni stremeni); Bijeli lim; Metalne štale [konjušnice]; Led (metalni kalupi za led); Kalupi; Kipići od običnih metala; Kipići od običnih metala; Spojnice za tračnice; Nadgrobni stećci (metalni, nadgrobni stećci); Metalne trake za povezivanje; Građevinski okviri od metala; Čelične rolete (zastori); Metalne zidne utičnice; Metalne bačvice; Tantal [metal]; Metalni poklopci na vijak za boce; Metalne spomen ploče; Mineraloške ploče (metalne mineraloške ploče); Nakovnji [prenosivi]; Crijep (metalni crijep); Okviri (metalni okviri prozora); Staklenici (metalni okviri za staklenike); Metalne oplate za građevinarstvo; Vanjske metalne zavjese; Zatezači žice [zatezni stremeni]; Natezni uređaji za metalno remenje; Uređaji za natezanje metalnih traka [natezni stremeni]; Zatezači (metalni zatezači remenja); Žičana tkanina; Metalni spremnici; Titanij; Tombak [legura bakra i cinka]; Grobnice [metalne grobnice]; Metalne rešetke; Metalni zidovi za razdvajanje prostora; Metalni lijevci za utovar zrnatog tereta, nemehanički; Metalne platforme za skokove u vodu; Zamke za zvijeri; Pragovi, metalni za željezničke pruge; Metalne grede; Cjevovodi (metalni cjevovodi); Čelične cijevi; Metalne T-cijevi; Metalne slivne cijevi; Metalne cijevi za odvodnjavanje; Metalne cijevi i cjevčice; Metalni kavezi za ptice [konstrukcije]; Metalne kuke; Voda (metalni ventili za vodovode); Ventili [metalni ventili za drenažne cijevi]; Metalni ventili koji nisu dijelovi strojeva; Vanadij; Žbuka (metalna korita za žbuku); Metalni pladnjevi; Metalni vijci; Volfram; Metalne spojke za kablove i cijevi; Metalne mreže za zaštitu od insekata; Cink; Cirkonij.

In International Class 20:
Namještaj, zrcala, okviri; Proizvodi (koji nisu obuhvaćeni drugim razredima) od drva, pluta, trske, šiblja, rožine, kosti, bjelokosti, kitove kosti, ljuštura, jantara, sedefa, stive i nadomjesci za sve te materijale, ili od plastike; Oprema za krevete, nemetalna; Nemetalna oprema za namještaj; Vrata (nemetalna oprema vrata); Košnice za pčele; Cjedila za tanjure [kredence]; Jantar; Kuke, plastične za pričvršćivanje kabela ili cijevi; Prstenovi za zavjese; Preparirane životinje; Nasloni za glavu [pokućstvo]; Ormari; Ormari za lijekove; Životinjske kandže; Motke [kopljače]; Vješalice za odjeću [namještaj]; Bjelokost [slonovača] sirova ili poluobrađena; Vitla, nemehanička, nemetalna za savitljive cijevi; Šipke za zavjese; Ukrasni vijenci za okvire; Usovina, sirova ili poluobrađena; Bambus; Stolovi za obrtničke radove; Klupe; Stolne ploče; Mrtvački ljesovi; Nemetalne bačve; Šipke od prešanog jantara; Alke za vrata (Nemetalne -); Škrinje, nemetalne; Drvene špule za konac, svilu, konop; Vitla, nemehanička, nemetalna za savitljive cijevi; Kuke za zavjese; Nemetalne bačve; Identifikacijske narukvice, nemetalne; Ormari za stolno posuđe; Kolica za posluživanje [namještaj]; Vijci, nemetalni; Poprsja od drva, voska, sadre ili plastike; Izložbene lutke; Nemetalna i neelektrična zvonca na vratima; Sofe; Pseće kućice; Trska [materijal za pletenje]; Pipe, nemetalne za bačve; Valjkasti jastučići; Kapice, nemetalne za boce; Nemetalne kapice za hermetičko zatvaranje; Kolica za posluživanje [namještaj]; Hodalice za malu djecu; Plakatne ploče, drvene ili plastične; Ormar za kartoteke [namještaj]; Sanduci za igračke; Sandučići, za pisma, ni metalni ni zidani; Ladice; Komode; Stalci [namještaj]; Stalci za piljenje; Saće od voska za košnice; Obruči za bačvice, nemetalni; Nemetalne šarke; Košare za rublje; Košare, nemetalne; Kapice, nemetalne za boce; Zatvarači za posude, nemetalni; Čepovi [nemetalni]; Viseći ukrasi; Školjke oštriga, prazne; Školjke oštriga, prazne; Plutajući spremnicinemetalni, [kontejneri]; Nemetalni kontejneri [za skladištenje i prijevoz]; Koralji; Životinjski rogovi; Rogovi, jelenji; Okviri za slike; Rožina, sirova ili poluobrađena; Endosperm sjemena palme Phytelephas; Kolica za posluživanje; Kućice za domaće životinje; Dječji krevetići; Jastuci; Jastuci punjeni zrakom za nemedicinske potrebe; Jastuci za kućne ljubimce; Torbe-ormari za vješanje odjeće; Torbe-ormari za slaganje odjeće; Matice, nemetalne; Ukrasni predmeti od plastike za ukrašavanje hrane; Ormarići za jelo, nemetalni; Ubrusi (učvršćeni, nemetalni držači ubrusa); Divani; Drvene dužice; Stalci za potrebe prikazivanja; Stalci za izlaganje novina; Netekstilni držači za zavjese; Stolovi za prematanje beba; Okviri za saće; Sagovi za stubišta (šipke za sagove za stubišta); Voštani kipići [figurice]; Figurice od drva, voska, gipsa ili od plastike; Plastični profili za namještaj; Bačve, drvene za pretakanje vina; Drvene transportne ambalaže; Kućice za ptice; Kuke vješalica za odijela, nemetalne; Vješalice za kapute, nemetalne; Kukice za postavljanje zavjesa; Plutače za vezanje brodova; Ležajevi za domaće životinje; Vrtni namještaj; Trska, španjolska; Pletena slama, osim prostirača; Uzglavlja; Jastuk na napuhavanje [za nemedicinske potrebe]; Oprema za prozore, nemetalna; Armature (nemetalne armature za mrtvačke lijesove); Ambalaža od drva za boce; Imitacije kornjačevine; Stalci za bačve, nemetalni; Postolja računskih strojeva; Natpisi firmi od drva ili plastike; Plastične kartice-ključevi, nekodirane i nemagnetske; Staklene ploče za ogledala; Stolarski proizvodi; Samostojeći stalci za čitanje; Drvo grebanje za mačke; Kreveti; Bolnički kreveti; Hidrostatski kreveti, nemedicinski; Sedef, sirovi ili poluobrađeni; Lutke za izlog i krojačke lutke; Držala alata, nemetalna; Dršci noževa, nemetalni; Kosišta, nemetalna; Nemetalne drške za metle; Ručke vrata, nemetalne; Madraci; Zračni madraci [ne za medicinske potrebe]; Podloge za prematanje; Posteljina [osim posteljnog rublja]; Metalni namještaj; Uredski namještaj; Namještaj; Školski namještaj; Ukrasni vijenci za okvire; Okviri za četke; Škripci, nemetalni; Drvene trake; Trake od slame; Kutije za smještanje kućnih ljubimaca; Kućni brojevi, nesvjetleći, nemetalni; Umjetnički predmeti od drva, voska, gipsa ili plastike; Pletarski proizvodi; Reklamni predmeti za napuhavanje; Vjetrena zvona [ukrasi]; Madraci punjeni slamom; Obramnice za prijevoz tereta na ramenu; Nemetalne palete za prenošenje; Nemetalne palete za prijevoz; Košarice za ribolov; Ploče za vješanje ključeva; Drvene ploče [paneli] za pokućstvo; Zasloni za kamine [namještaj]; Paravani [pokućstvo]; Nosači za vijke [nemetalni]; Motke, nemetalne; Stolne ploče; Nemetalne pločice s imenom; Utovarne palete, nemetalne; Kolčići za šatore, nemetalni; Stalci za posude s cvijećem; Ploče od prešanog jantara; Sofe; Frizerske stolice; Kvake, nemetalne; Ormari za ručnike [namještaj]; Stalci za šešire; Knjige [stalci za knige]; Stalci za kišobrane; Stalci za časopise; Police za boce; Vrata za namještaj; Nemetalne ljestve; Remenice od plastike za sjenila; Pisaći stolovi; Jasle za krmivo; Nasloni za puške; Ogradice [vrtići] za igranje male djece [beba]; Posude, plastične za ambalažu; Posude, nemetalne za tekuća goriva; Madraci; Stalci; Stalci; Police za knjižnice; Police za kartotečne ormare [namještaj]; Sudoperi (prostirači za sudopere); Zakovice, nemetalne; Tračnice za zavjese [šine]; Kotačići za namještaj, nemetalni; Kotači (Nemetalni -) za krevete; Valjci za zavjese; Vreće za spavanje za kampiranje; Gabariti, nemetalni za utovar na željeznici; Zasuni za vrata, nemetalni; Stalci; Ormar za kartoteke [namještaj]; Ljestve, drvene ili plastične; Nemetalne pokretne ljestve za ukrcavanje putnika; Kutije, drvene ili plastične; Pisaći stolovi; Pisaći stolovi; Ležaljke za sunčanje; Stolice; Metalna sjedala; Visoke stolice za bebe; Rezervoari [ni metalni ni zidani]; Kabelske obujmice, nemetalne; Brave, nemetalne, neelektrične; Zasuni za vrata, nemetalni; Brave, nemetalne za vozila; Klupica za noge; Sofe; Kolci za biljke ili stabala; Ogledala (posrebreno staklo); Ručna ogledala [toaletna ogledala]; Stiva [hidrirani prirodni magnezijev silikat]; Vješalice i kuke za vješanje odjeće; Pekarske košare za kruh; Figurice od drva, voska, gipsa ili od plastike; Zastori od tkanog drva [pokućstvo]; Ploče za prikazivanje; Nemetalne tiple za pričvršćivanje; Unutarnja sjenila-rolete [pokućstvo]; Prostirke za sobne dječje jaslice; Nemetalni poklopci na vijak, za boce; Čepovi za boce; Pluteni čepovi; Nemetalne pločice s imenom; Školjke oštriga, prazne; Stolovi; Police za pisaće strojeve; Stolovi za crtanje; Stolići za umivanje [pokućstvo]; Metalni stolovi; Stolovi za masažu; Stolići za umivanje [pokućstvo]; Stolići za računala; Okviri košnica; Okviri za vezenje; Drveni okviri za krevete; Zavjese od bambusa; Papirni zastori; Ukrasne perlaste zavjese; Unutarnji tekstilni zastori za prozore; Samostojeće pregrade [namještaj]; Sofe; Pletenice od slame; Površine za sječenje mesa [stolovi]; Korita za žbuku [nemetalna]; Punjene ptice; Pogrebne urne; Ventili za vodovodne cijevi, plastični; Ventili za drenažne cijevi, plastični; Ventili, nemetalni, osim dijelova strojeva; Nemetalne bačve; Nemetalni pladnjevi; Zastori, unutarnji od lamela; Ručne lepeze; Stalci za potrebe prikazivanja; Staklo, posrebreno za ogledala; Vijci, nemetalni; Kopita životinja.

In International Class 21:
Pribor i posuđe za kućanstvo ili za kuhinju; Češljevi i spužve; Četke (osim kistova); Materijali za četke; Pribor za čišćenje; Čelična vuna; Sirovo ili poluobrađeno staklo (osim građevinskog stakla); Stakleni proizvodi, porculansko i keramičko posuđe koje nije obuhvaćeno drugim razredima; Korita za vodu; Kućni akvariji; Kalupi za rastezanje cipela; Kalupi za rastezanje cipela; Rastezači rukavica; Setovi za ulje i ocat; Staklene ampule [posudice]; Ravni i prstenasti držači ručnika; Prstenovi za perad; Držači ubrusa; Prsteni za prstenovanje ptica; Aparati za dezodoriranje za osobnu upotrebu; Neelektrčni uređaji i strojevi za poliranje za kućanske potrebe; Pribor za skidanje šminke; Ručne sprave za pravljenje rezanaca; Uređaji za raspršivanje aerosola, za nemedicinske potrebe; Otvarači za boce, električni i neelektrični; Četkarski proizvodi; Predmeti za hlađenje namirnica koji sadrže tekućine za izmjenu topline [za upotrebu u kućanstvu]; Vino [kušalice za vino]; Daščice za kruh; Daske za pranje rublja; Daske za rezanje [kuhinjski pribor]; Plitice [zdjelice]; Kadice za kupanje za ptice; Lavori [posude]; Štapići za miješanje koktela; Štapići [kuhinjski pribor]; Posuđe (kuhinjsko metalno posuđe); Isprašivači sagova [kloferi]; Mutilice [neelektrične]; Grlići (naprave za točenje); Čaše za pivo; Stakleno posuđe za pića; Čaše, papirnate ili plastične; Sportske bočice za vodu [bidoni]; Kupe [velike čaše] s poklopcem; Staklene posude [demižoni]; Staklene zdjele; Jaja za kuhanje čaja; Kutije za slatkiše; Termičke izolacijske vrećice; Boce; Staklene pljoske [posude]; Izolacijske boce; Rashladne boce; Pehari; Posude za maslac; Poprsja od porculana, terakote ili stakla; Neelektrične posude za kuhanje kave; Pehar-čaše; Žlice za obuvanje; Zvonasti poklopci za pokrivanje maslaca; Svijećnjaci; Vedra od tkanih materijala; Slamnjače, male; Tegle; Rotirajući pladnjevi za serviranje hrane; Pamučni otpaci za čišćenje; Vuneni otpaci za čišćenje; Lonci za pirjanje; Izuvači čizama; Vadičepi, električni i neelektrični; Pokućstvo (tkanina za brisanje pokućstva); Ukrasne posude za stol; Košare za kruh; Košarice za kućanstvo; Koševi za otpadni papir; Zatvarači za poklopce lonaca; Cjedila; Filtri za čaj; Vrećice za ukrašavanje slastica; Poklopci za sobne akvarije; Poklopci za plitke posude; Poklopci za lonce; Navlake za daske za glačanje; Zdjele za voće; Poklopci za sir; Navlake za čajnike; Navlake za lončanice [nisu od papira]; Rogovi za piće; Staklo [sirovina]; Kristalni proizvodi; Sita za pepel [pribor za kućanstvo]; Sita za grubo prosijavanje za kućanstvo; Kuhače [kuhinjski pribor]; Neelektrični čajnici; Abrazivne krpe za kuhinjsku uporabu; Navlake za češljeve; Demižoni [bocuni] od stakla ili pješčenjaka; Električni uređaji za privlačenje i uništavanje insekata; Naprave za čuvanje oblika kravata; Držači higijenskog papira [napravice]; Držači sapuna [naprave za izdavanje sapuna]; Tuševi za ispiranje usta; Neelektrični blenderi za kućanstvo; Zemljano posuđe; Vlakna od silicijevog dioksida [nisu za tekstilne potrebe]; Staklena vlakna [ne za izolaciju ni za tekstil ]; Niti od stakla [nisu za tekstil]; Konac za njegu zubi; Filtri za kavu, neelektrični; Filtri za kućanstvo; Prozorske kutije za cvijeće; Bočice; Neelektrične friteze; Miješalice za kućanstvo (neelektrične mlatilice za kućanstvo); Uređaji za upijanje dima[za kućanstvo]; Kavezi za kućne ljubimce; Kukice za kopčanje puceta na obući; Gamele [vojničke posude]; Prijenosni hladnjaci; Ukrasi izrađeni od porculana; Ploče za pečenje [kuhinjska oprema]; Ribeži za kuhinjsku uporabu; Vrtlarske rukavice; Rukavice za poliranje; Rukavice za kućanstvo; Poslužavnici od papira za kućanstvo; Polsužavnici za kućanstvo; Lijevci; Kante za zalijevanje; Poljevače [naprave]; Zdjele za salatu; Oznake od porculana ili stakla [natpisi]; Čelična vuna za struganje (čišćenje); Staklena vuna [nije za izolaciju]; Četke s dugačkom drškom za pranje podova; Mlaznice za cijevi za zalijevanje; Prženje (tave za prženje); Zdjele za varivo od povrća; Laštilice za parkete, neelektrične; Laštilice za obuću, neelektrične; Neelektrične kafetjere; Ručni mlinci za papar; Ručni mlinci za kavu; Majolika; Korita za stoku; Lonci; Neelektrični ekspres lonci; Korita; Materijali za poliranje [osim preparata, papira ili kamena]; Materijali za četke; Valjci za tijesto [kuhinjski pribor]; Posude za miješanje koktela; Kuhinjske žlice; Kvačice za rublje; Mozaici, stakleni [nisu za gradnju]; Mlinci za kućanstvo, ručni; Toaletni neseseri; Piknik košare [opremljene posuđem]; Umjetna jaja za gnijezda; Umjetnički predmeti od porculana, terakote ili od stakla; Opalno staklo; Kotlovi; Lopatice [stolni pribor]; Lopatice za torte; Krpe za čišćenje; Kante za smeće; Dlaka za četke; Koža za poliranje; Jelenja koža za čišćenje; Četkice za brijanje brade; Neelektrični ekspres lonci; Posude za papar; Češljevi; Električni češalj; Češljevi za životinje; Češljevi dugih zubaca; Pločice za sprečavanje prekipa mlijeka; Tanjuri [posuđe]; Pladnjevi za posluživanje; Papirnati tanjuri; Jednokratni tanjuri; Tanjurići; Ukrasni prstenasti svijećnjaci; Peruške [čistač prašine]; Jastučići za nanošenje pudera; Porculansko posuđe; Stalci, stolni za noževe; Stalci za jelovnike; Držači za četke za brijanje; Kutije za sapun; Dršci spužvi; Stalci za čačkalice; Držači ubrusa; Kozmetičke kutije za puder; Držači higijenskog papira [napravice]; Čašice za jaja; Ručne neelektrične preše za cijeđenje voća [za kućanstvo]; Keramički proizvodi za kućanstvo; Sakupljači mrvica [spravice]; Noževi za tijesto [pekarski pribor]; Toplinski izolirane posude; Toplinski izolirane posude za pića; Posude za pića; Kutije za užinu; Kutije za kruh; Posude za kućanstvo ili za kuhinju; Kuhinjske posude; Termički izolirane posude za hranu; Soljenke; Štedne kasice-prasice, nemetalne; Muhomlati; Grijalice za bočice s dudom, neelektrične; Kutije, staklene; Kutije za kekse; Kutije za čaj; Držači za papirnate ručnike; Kutije za sapun; Metle; Mop [čistač poda]; Mehaničke metle; Vedra [drvene posude]; Led (posude za led); Servisi za kavu [stolno posuđe]; Servisi za likere; Čaj [servisi za čaj]; Setovi za začine; Servisi za jelo; Setovi za ulje i ocat; Sita za grubo prosijavanje za kućanstvo; Dlaka, životinjska za četkarstvo; Svinjska dlaka [čekinje]; Sifonske boce za soda vodu; Silicij, topljeni [poluproizvod] ne za građevinarstvo; Metalne posude za pripremanje sladoleda i hladnih pića; Podmetači za boce [nepapirnati i ne spadaju u stolno rublje]; Podlošci za vruće posude; Lopatice [kuhinjski pribor]; Četke; Električne četke [nisu dijelovi strojeva]; Četke za čizme; Četke za konje; Četke za pranje posuđa; Četke za pranje boca; Četkice za obrve; Četke za WC školjke; Stakla za svjetiljke (četke za čišćenje stakala svjetiljki); Četkice za zube; Četkice za zube, električne; Četke za nokte; Četke za trljanje; Gasila [sprave za gašenje svijeća]; Ražnjići, metalni za pečenje; Neelektrični čistači za prašinu; Bijeli luk [spravice za cijeđenje bijelog luka]; Poljevače za cvijeće i biljke; Toaletne spužve; Spužve za kućanstvo; Koža (abrazivne spužve za kožu); Kolači [kalupi za kolače]; Neelektrični kalupi za vafle; Kalupi za kockice leda; Kalupi za kuhinjske potrebe; Kalupi [kuhinjski pribor]; Kipovi od porculana, keramike, zemljani ili od stakla; Kipovi od porculana, keramike, zemljani ili od stakla; Stalci za sušenje odjeće; Stalci za sušenje odjeće; Preše za hlače; Kudjelja za čišćenje; Češala [češljevi za stoku]; Ocjeđivači krpa za mop; Krpe za za pranje podova; Prašina [krpe za brisanje prašine]; Naprave za polijevanje; Ručni pribor za čišćenje; Odčepljivači za odblokiranje drenažnih cijevi; Čačkalice; Postolja za rešetke roštilj; Podlošci za glačala; Cvjetni aranžmani [nosači za cvjetne aranžmane]; Modlice za kekse; Metalni jastučići za ribanje; Tamponi za čišćenje; Podloge za pečenje; Čepovi, stakleni; Daske za glačanje; Šalice; Lonci za pirjanje (Zemljani-); Čajnici; Rastezači odjeće; Terariji za stan [uzgoj biljaka]; Kućni terariji; Prskalice na kantama zaljevačama [ruže]; Lužnice [posude za pranje rublja]; Zamke za insekte; Mišolovke; Mišolovke; Kuhinjski mlinci [neelektrični]; Kavezi za ptice; Urne [glasačke kutije]; Kozmetički pribor; Pribor za kuhanje, neelektrični; Posuđe (kuhinjsko metalno posuđe); Kućanski pribor; Toaletni pribor; Raspršivači mirisa [parfema]; Životinje, kućne (kutije s pijeskom za kućne životinje); Kade, prenosive za kupanje dojenčadi; Stolni predmeti, osim noževa, vilica i žlica; Zemljano posuđe; Ćupovi; Vaze; Noćne posude; Lončanice za cvijeće; Posude za izgaranje mirisnih tvari; Posude za ljepilo; Porculanski poslužavnici; Opalno staklo; Staklene posude; Staklo, obojeno; Staklo s ugrađenim tankim električnim vodičima; Staklo sirovo ili poluobrađeno [osim stakla za građevinarstvo]; Staklo u prahu za ukrašavanje; Prozori vozila [stakla za prozore vozila]; Emajlirano staklo; Posude za šećer; Jušnici.


English translation

Other supported translation languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish.

Looking for more languages?

In International Class 6:
Common metals and their alloys; Metal building materials; Transportable buildings of metal; Materials of metal for railway tracks; Non-electric cables and wires of common metal; Ironmongery, small items of metal hardware; Pipes and tubes of metal; Safes; Goods of common metal not included in other classes; Ores; Steel, unwrought or semi-wrought; Firedogs [andirons]; Aluminium; Anchors; Copper rings; Rings of metal; Rings of common metal for keys; Angle irons; Lintels of metal; Reels of metal, non-mechanical, for flexible hoses; German silver; Door frames of metal; Reinforcing materials, of metal, for concrete; Reinforcing materials of metal for machine belts; Reinforcing materials of metal for pipes; Fittings of metal for compressed air ducts; Reinforcing materials of metal for building; Laths of metal; Masts of metal; Winding spools of metal, non-mechanical, for flexible hoses; Rods of metal for brazing and welding; Rods of metal for brazing; Rods of metal for welding; Bird baths [structures of metal]; Swimming pools [metal structures]; Floating docks of metal, for mooring boats; Platforms, prefabricated, of metal; Strap-hinges of metal; Wind vanes of metal; Barrels of metal; Door knockers of metal; Jets of metal; Beryllium [glucinium]; Beak-irons [bick-irons]; Armour plating; Beacons of metal, non-luminous; Nozzles of metal; Buckles of common metal [hardware]; Bottles [metal containers] for compressed gas or liquid air; Identification bracelets of metal, for hospitals; Slings of metal for handling loads; Braces of metal for load handling; Bronzes [works of art]; Bronze; Bronzes for tombstones; Busts of common metal; Cabanas of metal; Paint spraying booths, of metal; Telephone boxes of metal; Cadmium; Chimneys of metal; Bells; Door bells of metal, non-electric; Street gutters of metal; Grilles of metal; Turnstiles of metal; Chimney shafts of metal; Chimney cowls of metal; Sealing caps of metal; Bottle caps of metal; Prefabricated houses [kits] of metal; Safes [strong boxes]; Bins of metal; Casings of metal for oilwells; Shuttering of metal for concrete; Safety cashboxes; Cashboxes of metal; Letter boxes of metal; Tool boxes of metal, empty; Tool chests of metal, empty; Lock bolts; Safety chains of metal; Chains of metal; Cattle chains; Cables of metal, non-electric; Telpher cables; Eye bolts; Celtium [hafnium]; Wheel clamps [boots]; Barrel hoops of metal; Cermets; Hinges of metal; Cotter pins of metal; Keys; Door bolts of metal; Ironmongery; Nails; Pitons of metal [mountaineering equipment]; Crampons [climbing irons]; Closures of metal for containers; Bottle closures of metal; Door closers, non-electric; Locks of metal for bags; Box fasteners of metal; Belts of metal for handling loads; Cobalt, raw; Bungs of metal; Clips of metal for pipes; Manifolds of metal for pipelines; Pillars of metal for buildings; Advertisement columns of metal; Chill-molds [foundry]; Water-pipes of metal; Penstock pipes of metal; Ducts of metal, for central heating installations; Ducts of metal for ventilating and air conditioning installations; Floating containers of metal; Containers of metal [storage, transport]; Flashing of metal, for building; Roof flashing of metal; Manhole covers of metal; Roof coverings of metal; Roofing of metal; Armour plate; Ropes of metal; Cornices of metal; Steel buildings; Buildings of metal; Buildings, transportable, of metal; Pot hooks of metal; Window casement bolts; Vaults of metal [burial]; Chromium; Nuts of metal; Meat safes of metal; Wind-driven bird-repelling devices made of metal; Door openers, non-electric; Towel dispensers, fixed, of metal; Window stops of metal; Door stops of metal; Tinplate; Chrome iron; Iron, unwrought or semi-wrought; Molybdenum iron; Silicon iron; Ferrotitanium; Tungsten iron; Steel wire; Aluminium wire; Copper wire, not insulated; Wire of common metal alloys, except fuse wire; Wire of common metal; Thread of metal for tying-up purposes; Soldering wire of metal; Iron wire; Barbed wire; Windows of metal; Casement windows of metal; Aluminium foil; Tinfoil; Foils of metal for wrapping and packaging; Metal cages for wild animals; Galena [ore]; Machine belt fasteners of metal; Hooks for slate [metal hardware]; Hooks of metal for clothes rails; Mooring buoys of metal; Germanium; Cast steel; Wire rope; Ferrules of metal; Ferrules of metal for handles; Cast iron, unwrought or semi-wrought; Cable joints of metal, non-electric; Rope thimbles of metal; Elbows of metal for pipes; Stair treads [steps] of metal; Duckboards of metal; Roof gutters of metal; Guard rails of metal; Fittings of metal for windows; Fittings of metal for beds; Fittings of metal for furniture; Door fittings, of metal; Building or furniture fittings of nickel-silver; Ironwork for windows; Ironwork for doors; Fittings of metal for building; Fittings of metal for coffins; Crash barriers of metal for roads; Tinplate packings; Scaffolding of metal; Cask stands of metal; Shutters of metal; Enclosures of metal for tombs; Anvils; Indium; Signboards of metal; Bicycle parking installations of metal; Sheets and plates of metal; Steel sheets; Tomb slabs of metal; Floor tiles, of metal; Paving blocks of metal; Nickel-silver; Silver plated tin alloy; Bindings of metal; Binding thread of metal for agricultural purposes; Sheaf binders of metal; Steel alloys; Alloys of common metal; Brazing alloys; Letters and numerals of common metal, except type; Filings of metal; Limonite; Ingots of common metal; Padlocks; Magnesium; Handcuffs; Manganese; Knife handles of metal; Scythe handles of metal; Broom handles of metal; Tool handles of metal; Sleeves [metal hardware]; Pipe muffs of metal; Door handles of metal; Iron slabs; Blooms [metallurgy]; Materials of metal for funicular railway permanent ways; Railway material of metal; Building materials of metal; Refractory construction materials of metal; Tiles of metal for building; Brackets of metal for building; Common metals, unwrought or semi-wrought; Metals in powder form; Pyrophoric metals; Anti-friction metal; White metal; Chrome ores; Iron ores; Ores of metal; Chimney pots of metal; Moldings of metal for cornices; Hoop steel; Hoop iron; Molybdenum; Springs [metal hardware]; Stringers [parts of staircases] of metal; Monuments of metal for tombs; Monuments of metal; Vice claws of metal; Vice benches of metal; Nickel; Niobium; House numbers of metal, non-luminous; Works of art of common metal; Brass, unwrought or semi-wrought; Bolts of metal; Pilings of metal; Transport pallets of metal; Handling pallets of metal; Loading pallets, of metal; Bolts, flat; Steel masts; Mooring bollards of metal; Posts of metal for electric lines; Posts of metal; Telegraph posts of metal; Palings of metal; Balls of steel; Baskets of metal; Door panels of metal; Signalling panels, non-luminous and non-mechanical, of metal; Building boards of metal; Furnace fireguards; Signs, non-luminous and non-mechanical, of metal, for roads; Stops of metal; Clothes hooks of metal; Skating rinks [structures of metal]; Tile floorings of metal; Floors of metal; Arbours [structures of metal]; Pegs of metal; Jalousies of metal; Poles of metal; Tie plates; Shims; Identity plates of metal; Turntables [railways]; Tent pegs of metal; Lead seals; Lead, unwrought or semi-wrought; Tombstone plaques of metal; Chicken-houses, of metal; Knobs of metal; Pigsties of metal; Gates of metal; Doors of metal; Porches of metal [building]; Steps [ladders] of metal; Tree protectors of metal; Pulleys of metal, other than for machines; Ferrules of metal for walking sticks; Brads; Joists of metal; Grease nipples; Junctions of metal for pipes; Couplings of metal for chains; Copper, unwrought or semi-wrought; Rocket launching platforms of metal; Crampons of metal [cramps]; Horseshoe nails; Door scrapers; Fences of metal; Tanks of metal; Containers of metal for storing acids; Containers of metal for compressed gas or liquid air; Containers of metal for liquid fuel; Packaging containers of metal; Rivets of metal; Cladding of metal for construction and building; Wall claddings of metal [building]; Wall linings of metal [building]; Wainscotting of metal; Tubbing of metal; Washers of metal; Rails of metal; Bed casters of metal; Furniture casters of metal; Taps for casks, of metal; Sash pulleys; Runners of metal for sliding doors; Loading gauge rods, of metal, for railway wagons; Gold solder; Silver solder; Latches of metal; Latch bars of metal; Bars for metal railings; Ladders of metal; Staircases of metal; Mobile boarding stairs of metal for passengers; Railway points; Boxes of common metal; Tin cans; Furnace screens; Badges of metal for vehicles; Signs, non-luminous and non-mechanical, of metal; Binding screws of metal for cables; Spring locks; Locks of metal, other than electric; Locks of metal for vehicles; Greenhouses of metal, transportable; Silos of metal; Ceilings of metal; Sills of metal; Bells for animals; Props of metal; Flanges of metal [collars]; Window fasteners of metal; Spurs; Pins [hardware]; Tension links; Tin; Stables of metal; Ice moulds of metal; Foundry molds [moulds] of metal; Statues of common metal; Statuettes of common metal; Fish plates [rails]; Tombstone stelae of metal; Wrapping or binding bands of metal; Framework of metal for building; Roller blinds of steel; Wall plugs of metal; Casks of metal; Tantalum [metal]; Screw tops of metal for bottles; Memorial plates of metal; Numberplates, of metal; Anvils [portable]; Tiles of metal; Window frames of metal; Greenhouse frames of metal; Frames of metal for building; Outdoor blinds of metal; Wire stretchers [tension links]; Stretchers for iron bands [tension links]; Stretchers for metal bands [tension links]; Belt stretchers of metal; Wire cloth; Vats of metal; Titanium; Tombac; Tombs of metal; Trellis of metal; Partitions of metal; Hoppers of metal, non-mechanical; Diving boards of metal; Traps for wild animals; Railroad ties of metal; Girders of metal; Pipework of metal; Steel pipes; Branching pipes of metal; Gutter pipes of metal; Drain pipes of metal; Pipes of metal; Aviaries of metal [structures]; Hooks [metal hardware]; Water-pipe valves of metal; Drain traps [valves] of metal; Valves of metal, other than parts of machines; Vanadium; Troughs of metal for mixing mortar; Trays of metal; Screws of metal; Tungsten; Clips of metal for cables and pipes; Insect screens of metal; Zinc; Zirconium.

In International Class 20:
Furniture, mirrors, picture frames; Goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; Bed fittings, not of metal; Furniture fittings, not of metal; Door fittings, not of metal; Beehives; Plate racks; Yellow amber; Cable or pipe clips of plastics; Curtain rings; Stuffed animals; Head-rests [furniture]; Cupboards; Medicine cabinets; Animal claws; Flagpoles; Coatstands; Ivory, unworked or semi-worked; Winding spools, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; Curtain rods; Picture frame brackets; Whalebone, unworked or semi-worked; Bamboo; Work benches; Benches [furniture]; Counters [tables]; Coffins; Barrels, not of metal; Ambroid bars; Door knockers, not of metal; Bins, not of metal; Reels of wood for yarn, silk, cord; Reels, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; Curtain tie-backs; Casks, not of metal; Identification bracelets, not of metal, for hospitals; Sideboards; Dinner wagons [furniture]; Bolts, not of metal; Busts of wood, wax, plaster or plastic; Costume stands; Door bells, not of metal, non-electric; Settees; Dog kennels; Reeds [plaiting materials]; Taps for casks, not of metal; Bolsters; Bottle caps, not of metal; Stoppers, not of metal; Trolleys [furniture]; Infant walkers; Placards of wood or plastics; Index cabinets [furniture]; Chests for toys; Letter boxes, not of metal or masonry; Lockers; Chests of drawers; Trestles [furniture]; Saw horses; Comb foundations for beehives; Cask hoops, not of metal; Hinges, not of metal; Hampers [baskets]; Baskets, not of metal; Bottle closures, not of metal; Closures, not of metal, for containers; Bungs, not of metal; Mobiles [decoration]; Shells; Oyster shells; Floating containers, not of metal; Containers, not of metal [storage, transport]; Coral; Animal horns; Stag antlers; Picture frames; Horn, unworked or semi-worked; Corozo; Tea carts; Kennels for household pets; Cots; Cushions; Air cushions, not for medical purposes; Pet cushions; Covers for clothing [wardrobe]; Garment covers [storage]; Nuts, not of metal; Decorations of plastic for foodstuffs; Meat chests, not of metal; Towel dispensers, fixed, not of metal; Divans; Staves of wood; Display stands; Newspaper display stands; Curtain holders, not of textile material; Baby changing platforms; Honeycombs; Stair rods; Wax figurines; Statuettes of wood, wax, plaster or plastic; Edgings of plastic for furniture; Casks of wood for decanting wine; Crates; Nesting boxes; Coathooks, not of metal; Clothes hooks, not of metal; Curtain hooks; Mooring buoys, not of metal; Beds for household pets; Flower-stands [furniture]; Rattan; Plaited straw, except matting; Pillows; Air pillows, not for medical purposes; Window fittings, not of metal; Coffin fittings, not of metal; Bottle casings of wood; Tortoiseshell imitation; Cask stands, not of metal; Stands for calculating machines; Signboards of wood or plastics; Plastic key cards, not encoded; Mirror tiles; Cabinet work; Lecterns; Scratching posts for cats; Beds; Hospital beds; Water beds, not for medical purposes; Mother-of-pearl, unworked or semi-worked; Mannequins; Tool handles, not of metal; Knife handles, not of metal; Scythe handles, not of metal; Broom handles, not of metal; Door handles, not of metal; Mattresses; Air mattresses, not for medical purposes; Baby changing mats; Bedding, except linen; Furniture of metal; Office furniture; Furniture; School furniture; Moldings for picture frames; Brush mountings; Vice benches, not of metal; Wood ribbon; Straw edgings; Nesting boxes for household pets; House numbers, not of metal, non-luminous; Works of art, of wood, wax, plaster or plastic; Wickerwork; Inflatable publicity objects; Wind chimes [decoration]; Straw mattress; Shoulder poles [yokes]; Handling pallets, not of metal; Transport pallets, not of metal; Fishing baskets; Keyboards for hanging keys; Furniture partitions of wood; Fireguards; Screens [furniture]; Dowels, not of metal; Poles, not of metal; Table tops; Nameplates, not of metal; Loading pallets, not of metal; Tent pegs, not of metal; Flower-pot pedestals; Ambroid plates; Armchairs; Hairdressers' chairs; Knobs, not of metal; Towel closets [furniture]; Hat stands; Book rests [furniture]; Umbrella stands; Magazine racks; Bottle racks; Doors for furniture; Steps [ladders], not of metal; Pulleys of plastics for blinds; Standing desks; Fodder racks; Gun racks; Playpens for babies; Packaging containers of plastic; Containers, not of metal, for liquid fuel; Spring mattresses; Furniture shelves; Shelves for storage; Library shelves; Shelves for filing-cabinets [furniture]; Mats, removable, for sinks; Rivets, not of metal; Curtain rails; Furniture casters, not of metal; Bed casters, not of metal; Curtain rollers; Sleeping bags for camping; Loading gauge rods, not of metal, for railway waggons [wagons]; Latches, not of metal; Racks [furniture]; Filing cabinets; Ladders of wood or plastics; Mobile boarding stairs, not of metal, for passengers; Bins of wood or plastic; Writing desks; Desks; Easy chairs; Seats; Seats of metal; High chairs for babies; Tanks, not of metal nor of masonry; Cable clips, not of metal; Locks, other than electric, not of metal; Door bolts not of metal; Locks, not of metal, for vehicles; Stools; Sofas; Stakes for plants or trees; Mirrors [looking glasses]; Hand-held mirrors [toilet mirrors]; Meerschaum; Coat hangers; Bakers' bread baskets; Statues of wood, wax, plaster or plastic; Woven timber blinds [furniture]; Display boards; Wall plugs, not of metal; Indoor window shades [furniture]; Mats for infant playpens; Screw tops, not of metal, for bottles; Corks for bottles; Corks; Numberplates, not of metal; Tortoiseshell; Tables; Typing desks; Draughtman's tables; Dressing tables; Tables of metal; Massage tables; Washstands [furniture]; Carts for computers [furniture]; Sections of wood for beehives; Embroidery frames; Bedsteads of wood; Bamboo curtains; Paper blinds; Bead curtains for decoration; Interior textile window blinds; Freestanding partitions [furniture]; Deck chairs; Straw plaits; Chopping blocks [tables]; Troughs, not of metal, for mixing mortar; Stuffed birds; Funerary urns; Water-pipe valves of plastic; Drain traps [valves] of plastic; Valves, not of metal, other than parts of machines; Vats, not of metal; Trays, not of metal; Slatted indoor blinds; Fans for personal use, non-electric; Showcases [furniture]; Silvered glass [mirrors]; Screws, not of metal; Animal hooves.

In International Class 21:
Household or kitchen utensils and containers; Combs and sponges; Brushes (except paint brushes); Brush-making materials; Articles for cleaning purposes; Steelwool; Unworked or semi-worked glass (except glass used in building); Glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; Drinking troughs; Indoor aquaria; Shoe trees [stretchers]; Boot trees [stretchers]; Glove stretchers; Cruets; Glass bulbs [receptacles]; Towel rails and rings; Poultry rings; Napkin rings; Rings for birds; Deodorising apparatus for personal use; Polishing apparatus and machines, for household purposes, non-electric; Make-up removing appliances; Noodle machines, hand-operated; Aerosol dispensers, not for medical purposes; Bottle openers; Brush goods; Food cooling devices, containing heat exchange fluids, for household purposes; Wine tasters [siphons]; Bread boards; Washing boards; Cutting boards for the kitchen; Basins [bowls]; Bird baths; Basins [receptacles]; Cocktail stirrers; Chopsticks; Cooking pot sets; Carpet beaters, not being machines; Beaters, non-electric; Spouts; Beer mugs; Drinking glasses; Cups of paper or plastic; Bottle gourds; Tankards; Glass jars [carboys]; Glass bowls; Tea balls; Candy boxes; Isothermic bags; Bottles; Glass flasks [containers]; Vacuum bottles; Refrigerating bottles; Jugs; Butter dishes; Busts of porcelain, ceramic, earthenware or glass; Coffeepots, non-electric; Mugs; Shoe horns; Butter-dish covers; Candlesticks; Buckets made of woven fabrics; Drinking straws; Decanters; Lazy susans; Cotton waste for cleaning; Wool waste for cleaning; Stew-pans; Boot jacks; Corkscrews; Furniture dusters; Epergnes; Bread baskets, domestic; Baskets for domestic use; Waste paper baskets; Closures for pot lids; Strainers; Tea strainers; Confectioners' decorating bags [pastry bags]; Aquarium hoods; Dish covers; Pot lids; Ironing board covers, shaped; Fruit cups; Cheese-dish covers; Tea cosies; Flower-pot covers, not of paper; Drinking horns; Plate glass [raw material]; Crystal [glassware]; Cinder sifters [household utensils]; Sifters [household utensils]; Mixing spoons [kitchen utensils]; Kettles, non-electric; Abrasive pads for kitchen purposes; Comb cases; Carboys; Electric devices for attracting and killing insects; Tie presses; Toilet paper dispensers; Soap dispensers; Water apparatus for cleaning teeth and gums; Blenders, non-electric, for household purposes; Crockery; Vitreous silica fibers [fibres], not for textile use; Fiberglass other than for insulation or textile use; Fiberglass thread, not for textile use; Floss for dental purposes; Coffee filters, non-electric; Strainers for household purposes; Window-boxes; Flasks; Deep fryers, non-electric; Whisks, non-electric, for household purposes; Smoke absorbers for household purposes; Cages for household pets; Buttonhooks; Mess-tins; Non-electric portable coldboxes; China ornaments; Grills [cooking utensils]; Graters [household utensils]; Gardening gloves; Polishing gloves; Gloves for household purposes; Trays for domestic purposes, of paper; Trays for domestic purposes; Funnels; Watering cans; Sprinklers; Salad bowls; Signboards of porcelain or glass; Steel wool for cleaning; Glass wool other than for insulation; Tar-brushes, long handled; Nozzles for sprinkler hose; Frying pans; Vegetable dishes; Apparatus for wax-polishing, non-electric; Wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; Coffee percolators, non-electric; Pepper mills, hand-operated; Coffee grinders, hand-operated; Majolica; Mangers for animals; Cooking pots; Autoclaves [pressure cookers], non-electric; Feeding troughs; Polishing materials for making shiny, except preparations, paper and stone; Material for brush-making; Rolling pins, domestic; Shakers; Basting spoons, for kitchen use; Clothes-pegs; Mosaics of glass, not for building; Mills for domestic purposes, hand-operated; Toilet cases; Fitted picnic baskets, including dishes; Nest eggs, artificial; Works of art of porcelain, ceramic, earthenware or glass; Opaline glass; Cauldrons; Scoops [tableware]; Pie servers; Rags for cleaning; Dustbins; Hair for brushes; Polishing leather; Buckskin for cleaning; Shaving brushes; Hot pots, not electrically heated; Pepper pots; Combs; Electric combs; Combs for animals; Large-toothed combs for the hair; Plates to prevent milk boiling over; Table plates; Dishes; Paper plates; Disposable table plates; Saucers; Candle rings; Feather-dusters; Powder puffs; Porcelain ware; Knife rests for the table; Menu card holders; Shaving brush stands; Soap holders; Sponge holders; Toothpick holders; Napkin holders; Powder compacts; Toilet paper holders; Egg cups; Fruit presses, non-electric, for household purposes; Ceramics for household purposes; Crumb trays; Pastry cutters; Heat-insulated containers; Heat insulated containers for beverages; Drinking vessels; Lunch boxes; Bread bins; Containers for household or kitchen use; Kitchen containers; Thermally insulated containers for food; Salt cellars; Piggy banks; Fly swatters; Heaters for feeding bottles, non-electric; Boxes of glass; Cookie jars; Tea caddies; Boxes for dispensing paper towels; Soap boxes; Brooms; Mops; Carpet sweepers; Pails; Ice pails; Coffee services [tableware]; Liqueur sets; Tea services [tableware]; Spice sets; Services [dishes]; Cruet sets for oil and vinegar; Sieves [household utensils]; Animal bristles [brushware]; Pig bristles; Siphons for carbonated water; Fused silica [semi-worked product], other than for building; Vessels of metal for making ices and iced drinks; Coasters, not of paper and other than table linen; Trivets [table utensils]; Spatulas [kitchen utensils]; Brushes; Electric brushes, except parts of machines; Brushes for footwear; Horse brushes; Dishwashing brushes; Brushes for cleaning tanks and containers; Eyebrow brushes; Toilet brushes; Lamp-glass brushes; Toothbrushes; Toothbrushes, electric; Nail brushes; Scrubbing brushes; Candle extinguishers; Cooking pins of metal; Dusting apparatus, non-electric; Garlic presses [kitchen utensils]; Syringes for watering flowers and plants; Toilet sponges; Sponges for household purposes; Abrasive sponges for scrubbing the skin; Cake molds [moulds]; Waffle irons, non-electric; Ice cube molds; Cookery molds [moulds]; Molds [kitchen utensils]; Statues of porcelain, ceramic, earthenware or glass; Statuettes of porcelain, ceramic, earthenware or glass; Drying racks for washing; Clothes racks, for drying; Trouser presses; Cleaning tow; Currycombs; Mop wringers; Cloth for washing floors; Dusting cloths [rags]; Watering devices; Cleaning instruments, hand-operated; Plungers for clearing blocked drains; Toothpicks; Grill supports; Flat-iron stands; Holders for flowers and plants [flower arranging]; Cookie [biscuit] cutters; Saucepan scourers of metal; Scouring pads; Baking mats; Glass caps; Ironing boards; Cups; Earthenware saucepans; Teapots; Clothing stretchers; Indoor terrariums [plant cultivation]; Indoor terrariums [vivariums]; Roses for watering cans; Washtubs; Insect traps; Rat traps; Mouse traps; Kitchen mixers, non-electric; Birdcages; Urns; Cosmetic utensils; Cooking utensils, non-electric; Kitchen utensils; Utensils for household purposes; Toilet utensils; Perfume sprayers; Litter trays for pets; Baby baths, portable; Tableware, other than knives, forks and spoons; Pottery; Pots; Vases; Chamber pots; Flower pots; Perfume burners; Glue-pots; Cabarets [trays]; Opal glass; Glass [receptacles]; Painted glassware; Glass incorporating fine electrical conductors; Glass, unworked or semi-worked, except building glass; Powdered glass for decoration; Glass for vehicle windows [semi-finished product]; Enamelled glass; Sugar bowls; Soup bowls.

Description of the mark:

-

ID:

606474

Natural or legal person:

Physical Person

Address:

Via Erta Canina 51

Post code:

50125

Town:

Firenze

State:

-

Country:

IT

Correspondence address:

===

ID:

10860

Type:

Association

Natural or legal person:

Legal Person

Address:

Corso dei Tintori, 25

Post code:

50122

Town:

Firenze

State:

-

Country:

IT

Correspondence address:

SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A. P.O. Box 1522 I-50100 Firenze ITALIA

Telephone:

00 39-055263221

Fax:

00 39-0552632200

Filing language: it, Second language: en

Seniority:

No entry for application number 012345881.

Exhibition priority:

No entry for application number 012345881.

Priority:

No entry for application number 012345881.

Opposition:

No entry for application number 012345881.

Appeal:

No entry for application number 012345881.

Bulletin number:

2013/244

Part:

A.1

Date of publication:

January 2, 2014

Page:

0

Bulletin number:

2014/071

Part:

B.1

Date of publication:

April 15, 2014

Page:

0

Comprehensive Trademark Search Reports – 30 Countries At Unbelievable Prices

Trademark professionals can now get a full availability search/clearance report at a whole new price level.

  • Best-in-class similarity search
  • Up to 5 classes always included!
  • Instant delivery
  • Your branding Learn more
Disclaimer: The searching and watching services are conducted by Markify AB. Since our main sources for information are registers and documents created by others, we have limited control of how the information is retrieved or selected. Opinions and comments given by Markify AB are based upon our experience and knowledge. Due to the subjective nature of this field, we cannot guarantee that they are always correct. Our responsibility for damage due to our services are limited to reimbursement of the charges for our services.

Our company

Terms of Service  |   © 2010-2012 Markify

Only need to watch 1 brand?
Get the forever Free account.  Already registered? Log in!

By clicking on "Sign up" you are agreeing to the Terms of Service

Signup and continue to checkout.

  Already registered? Log in!

By clicking on "Sign up" you are agreeing to the Terms of Service

By clicking on "Sign up" you are agreeing to the Terms of Service

Forgot password?
  Create an account