Miriam Makeba Click here to view this trademark in the office of origin

Back to search results Back to search results

Detailed trademark information from the official
European Union trademark database (EUIPO)

Trademark:

Miriam Makeba

Number:

008610701

Basis:

EM

Filing date:

October 13, 2009

Published for opposition date:

December 7, 2009

Deadline for opposition date:

March 7, 2010

Date of registration:

March 22, 2010

Expiry date:

October 13, 2019

Status:

Registered

Status date:

March 24, 2010

Trademark:

Individual

Type:

Word mark

Acquired distinctiveness:

No

Graphic representation:

No entry for application number 008610701

Application language:

de

Second language:

en

International class:

14 18 25 35 41

List of goods and services

Available official translations: Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish.

Looking for more languages?


Chosen official translation (CS):

In International Class 14:
Drahé kovy a jejich slitiny a zboží z drahých kovů nebo jimi potažené, nezahrnuté do jiných tříd; šperky, drahé kameny; ozdobné jehlice [bižuterie]; brože; krabice z drahých kovů; šperky ze slonoviny; zlatý drát [klenoty]; polodrahokamy; náhrdelníky; schránky z drahých kovů; řetízky (šperky); umělecká díla z drahých kovů; medailónky; náušnice; perly [klenoty]; prstýnky [klenoty]; klenotnice; ozdobné jehlice; šperky; stříbro, nezpracované nebo tepané; ozdoby ze stříbra; sochy z drahých kovů; klíčenky (bižutérie).

In International Class 18:
Kůže a imitace kůže a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; zvířecí kůže, usně; kufry a cestovní tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče, postroje a sedlářské zboží; kufříky; kabelky; cestovní tašky; batohy; soupravy cestovních tašek prodávané prázdné.

In International Class 25:
Oděvy, obuv, pokrývky hlavy; manžety.

In International Class 35:
Reklama; služby v oblasti obchodního řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce; aktualizace reklamních materiálů; televizní reklama;vydávání reklamních textů, tvorba návrhů pro reklamní účely;organizování a pořádání reklamních akcí; plánování reklamy;rozhlasová reklama; služby reklamních textařů; pronájem reklamního materiálu; prezentace zboží v komunikačních médiích pro maloobchod; prezentace zboží v komunikačních médiích pro maloobchod; prezentace zboží v komunikačních médiích pro maloobchod.

In International Class 41:
Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti; informace o aktivitách pro volný čas; informace o akcích; modelingové služby pro umělce; služby v oblasti zábavy; poskytování rekreačních zařízení;provádění živých představení, předprodej vstupenek (zábava); televizní zábava; produkce filmů; promítání filmů (služby); hudební představení;organizování a realizace kulturních a sportovních akcí; pořádání a vedení koncertů; předprodej vstupenek na kulturní akce;publikování tiskárenských výrobků; publikování časopisů a knih v elektronické formě, také na internetu; pořádání zábavných show; sepisování textů, s výjimkou reklamních textů; služby pronájmu filmů; pronájem zvukových záznamů; výroba videofilmů; nahrávání videopásek.Application language (DE):

In International Class 14:
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Anstecknadeln [Schmuckwaren]; Broschen; Dosen aus Edelmetall; Elfenbeinschmuck; Golddraht [Schmuck]; Halbedelsteine; Halsketten; Kästen aus Edelmetall; Schmuckketten; Kunstgegenstände aus Edelmetall; Medaillons; Ohrringe; Perlen [Schmuck]; Ringe [Schmuck]; Schmuckkästen; Schmucknadeln; Schmuckwaren; Silber, unbearbeitet oder getrieben; Silberschmuck; Statuen aus Edelmetall; Schlüsselanhänger [Phantasie-, Schmuckwaren].

In International Class 18:
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Handkoffer; Handtaschen; Reisetaschen; Rucksäcke; ohne Inhalt verkaufte Kulturtaschen.

In International Class 25:
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Armbänder.

In International Class 35:
Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Aktualisierung von Werbematerial; Fernsehwerbung; Herausgabe von Werbetexten, Layoutgestaltung für Werbezwecke; Oraganisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Planung von Werbemaßnahmen;  Rundfunkwerbung; Verfassen von Werbetexten; Vermietung von Werbematerial; Einzelhandel (Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den -); Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel; Kommunikations-Medien (Präsentation von Waren in -) für den Einzelhandel.

In International Class 41:
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Auskünfte über Freizeitaktivitäten; Auskünfte über Veranstaltungen; Betrieb einer Modellagentur für Künstler; Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Durchführung von Live-Veranstaltungen, Eintrittskartenvorverkauf (Unterhaltung); Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Filmvorführungen; Musikdarbietungen; Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranastaltungen; Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Publikation von Druckerzeugnissen; Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Verfassen von Texten, ausgenommen Werbetexte; Vermietung von Kinofilmen; Vermietung von Tonaufnahmen; Videofilmproduktion; Videobänder (Aufzeichnung von -).

Description of the mark:

-

Owner:

Nelson Lumumba Lee

ID:

436357

Natural or legal person:

Physical

Address:

489 Boundary Road North Riding, 2169

Post code:

-

Town:

Johannesburg/Gauteng Province

State:

-

Country:

ZA

Correspondence address:

Nelson Lumumba Lee 489 Boundary Road North Riding, 2169 Johannesburg/Gauteng Province ÁFRICA DEL SUR

Owner:

Zeneke Monique Lee

ID:

436358

Natural or legal person:

Physical

Address:

489 Boundary Road North Riding, 2169

Post code:

-

Town:

Johannesburg, Gauteng Province

State:

-

Country:

ZA

Correspondence address:

Zeneke Monique Lee 489 Boundary Road North Riding, 2169 Johannesburg, Gauteng Province ÁFRICA DEL SUR

Representative:

No entry for application number 008610701.

Seniority:

No entry for application number 008610701.

Exhibition priority:

No entry for application number 008610701.

Priority:

No entry for application number 008610701.

Opposition:

No entry for application number 008610701.

Appeal:

No entry for application number 008610701.

Publication:

Bulletin number:

2009/055

Part:

A.1

Date of publication:

December 7, 2009

Page:

0

Bulletin number:

2010/055

Part:

B.1

Date of publication:

March 24, 2010

Page:

0

Bulletin number:

2010/227

Part:

C.1.1

Date of publication:

December 2, 2010

Page:

0

Bulletin number:

2011/009

Part:

C.2.4

Date of publication:

January 14, 2011

Page:

0

Bulletin number:

2011/010

Part:

C.2.3

Date of publication:

January 17, 2011

Page:

0

Bulletin number:

2014/218

Part:

C.2.4

Date of publication:

November 19, 2014

Page:

0

Comprehensive Trademark Search Reports – 30 Countries At Unbelievable Prices

Trademark professionals can now get a full availability search/clearance report at a whole new price level.

  • Best-in-class similarity search
  • Up to 5 classes always included!
  • Instant delivery
  • Your branding Learn more
Disclaimer: The searching and watching services are conducted by Markify AB. Since our main sources for information are registers and documents created by others, we have limited control of how the information is retrieved or selected. Opinions and comments given by Markify AB are based upon our experience and knowledge. Due to the subjective nature of this field, we cannot guarantee that they are always correct. Our responsibility for damage due to our services are limited to reimbursement of the charges for our services.