PEDOKINETIKA Click here to view this trademark in the office of origin

Back to search results Back to search results

Detailed trademark information from the official
European Union trademark database (EUIPO)

Trademark:

PEDOKINETIKA

Number:

009477928

Basis:

EM

Filing date:

October 27, 2010

Published for opposition date:

February 1, 2011

Deadline for opposition date:

May 1, 2011

Date of registration:

May 11, 2011

Expiry date:

October 27, 2020

Status:

Registered

Status date:

May 13, 2011

Trademark:

Individual

Type:

Word mark

Acquired distinctiveness:

No

Graphic representation:

No entry for application number 009477928

Application language:

sl

Second language:

en

International class:

35 41 44

List of goods and services

Available official translations: Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish.

Looking for more languages?


Chosen official translation (EN):

In International Class 35:
Advertising; Business management; Business administration; Office functions;Retail and wholesale of paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging (not included in other classes), printers' type, printing blocks, leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, furniture, mirrors, picture frames, goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for these materials, or of plastics, household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, brushes (except paint brushes), brush-making materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware, not included in other classes, textiles and textile goods, not included in other classes, bed and table covers, clothing, footwear, headgear, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, games and playthings, gymnastic and sporting articles not included in other classes, decorations for Christmas trees;Retail and wholesale of food goods;Sale of sporting and gymnastic articles;Sale of pharmaceutical products, namely adjuvant medicines;Sale of medicines;Sale of cosmetic products;Sale of clothing;Sale of footwear and headgear;Sale of food;Sale of art crafts products, souvenirs, pictures, sculptures, graphics, photographs; Publication of publicity texts; Bookkeeping services; Accounting services;Import-export agencies; Publishing and editing of commercial and advertising texts;Organisation and management of consultancy; Organisation of events for commercial or advertising purposes; Organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; Public relations;Sales presentations for others; Business management of hotels;Rental of advertising space;Trade fairs for commercial and advertising purposes; Rental of vending machines;Rental of office machines; Psychological testing for the selection of personnel.

In International Class 41:
Education; Providing of training; Entertainment; Sporting and cultural activities;Individual and/or group therapeutic training, not included in other classes; Sporting and cultural activities; Studying; Instruction;Providing of recreation; Sporting and cultural activities;Publication of printed matter, not for advertising purposes; Arranging and conducting cultural or educational events; Arranging and conducting sporting competitions; Film and video production; Recording studios;Services related to publication of books, magazines, printed matter (not for advertising purposes) and specialised magazines; Organisation of modelling competitions; Movie theatre services; Discothèque services;Golf facilities (providing -); Rental of tennis courts; Lending libraries; Motion picture rental;Night clubs; Organisation of parties; Translation; Rental of sports equipment (except vehicles); Providing casino facilities; Operating lotteries.

In International Class 44:
Medical services; Veterinary services; Hygienic and beauty care for human beings or animals; Agriculture, horticulture and forestry services;Diet management;Diet supervision;Individual and/or group therapeutic training, not included in other classes;Health spa services (except food and accommodation);Healthcare; Beautician services; Massage; Hairdressing salon services;Manicures; Aromatherapy services;Public baths for hygiene purposes; Turkish baths; Services of a chiropractor;Clinics (medical -); Dentistry;Attaching hair extensions;Healthcare services; Hospitals;Rest homes; Surgery (plastic -); Opticians' services; Pharmaceutical advisory services; Physiotherapy; Services of a psychologist;Rehabilitation for substance abuse patients; Sanitoriums;Flower arranging;Lawn care.Application language (SL):

In International Class 35:
Oglasna dejavnost; Vodenje komercialnih poslov; Poslovna administracija; Pisarniški posli; maloprodaja in veleprodaja blaga papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, tiskarski izdelki, knjigoveški material, fotografije, pisarniški material, lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo, potrebščine za umetnike, čopiči, pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva), material za učenje ali poučevanje (razen aparatov), zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi), tiskarske črke, klišeji, usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, živalske kože, kovčki in potovalne torbe, dežniki, sončniki in sprehajalne palice, biči, konjska zaprega in sedlarski izdelki, Pohištvo, ogledala, okviri, izdelki (ki jih ne obsegajo drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, jantarja, biserne matice, morske pene in nadomestkov vseh teh snovi ali iz umetnih snovi, priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo, glavniki in gobe, ščetke (razen čopičev), materiali za ščetkarstvo, čistilne priprave, jeklena volna, surovo ali delno obdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo), steklenina, porcelan in fajansa, ki jih ne obsegajo drugi razredi, tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, pregrinjala za postelje in mize, oblačila, obutev, pokrivala, čipke in vezenine, trakovi in vezalke, gumbi, kaveljčki in ušesca, bucike in igle, umetno cvetje, igre, igrače, izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne obsegajo drugi razredi, okraski za novoletno jelko; maloprodaja in veleprodaja živilskih artiklov; prodaja izdelkov za gimnastiko in šport; prodaja farmacevtskih proizvodov, namreč pomožnih zdravilnih sredstev; prodaja zdravil; prodaja kozmetičnih izdelkov; prodaja oblačil; prodaja obutve in pokrival; prodaja živil; prodaja izdelkov umetne obrti, spominkov, slik, kipov, grafik, fotografij; objavljanje reklamnih tekstov; knjigovodske storitve; računovodske storitve; agencija za izvoz in uvoz; objavljanje in izdajanje komercialnih in reklamnih besedil; organizacija in vodenje posvetovanj; organizacija prireditev v komercialne in reklamne namene; organizacija sejmov v komercialne in reklamne namene; stiki z javnostjo; predstavitev prodaje za druge; poslovno vodenje hotelov; posojanje reklamnega prostora; trgovski sejmi za reklamne in komercialne namene; izposoja prodajnih avtomatov; izposoja pisarniških strojev; psihološko testiranje za potrebe kadrovanja.

In International Class 41:
Izobraževanje; Pouk; Razvedrilo; Športne in kulturne dejavnosti; terapevtska vadba, ki je ne obsegajo drugi razredi, individualna in/ali skupinska; športne in kulturne dejavnosti; učenje; inštrukcije; storitve rekreacije; športne in kulturne dejavnosti; objavljanje in izdajanje publikacij vseh vrst v nereklamne namene; organizacija in izvajanje kulturnih in izobraževalnih prireditev; organizacija in izvajanje športnih tekmovanj; produkcija filmov in video trakov; storitve snemalnih studijev; storitve v zvezi z izdajanjem knjig, revij, nereklamnih tiskanih materialov in strokovnih revij; organizacija lepotnih tekmovanj; storitve kinematografov; storitve diskotek; storitve igrišč za golf; storitve igrišč za tenis; knjižnice; izposoja filmov; nočni klubi; organizacija zabav; prevajanje; izposoja športne opreme (razen vozil); igralnice; izvajanje loterij.

In International Class 44:
Medicinske storitve; Veterinarske storitve; Higienska in lepotilna nega za ljudi in živali; Poljedelske, vrtnarske in gozdarske storitve; vodenje diet; nadzor diet; terapevtska vadba, ki je ne obsegajo drugi razredi, individualna in/ali skupinska; storitve zdravilišč (razen hrane in nastanitve); zdravstvena oskrba; storitve lepotilnih salonov; storitve masaže; storitve frizerskih salonov; manikura; storitve aromaterapije; javne kopeli za higienske namene; turške kopeli; storitve kiropraktikov; medicinske klinike; zobozdravstvene storitve; storitve vstavljanja lasnih vložkov; storitve zdravstvenega varstva; bolnišnice; domovi za okrevanje; plastična kirurgija; storitve optikov; farmacevtsko svetovanje; fizioterapija; storitve psihologov; rehabilitacija za zasvojene paciente; sanatoriji; aranžiranje cvetja; urejanje zelenic.

Description of the mark:

-

Owner:

Andreja SEMOLIČ

ID:

433420

Natural or legal person:

Physical

Address:

Nebčeva ulica 42, Lavrica

Post code:

1291

Town:

Škofljica

State:

-

Country:

SI

Correspondence address:

Andreja SEMOLIČ Nebčeva ulica 42, Lavrica SI-1291 Škofljica ESLOVENIA

Representative:

Jure Marn

ID:

28139

Type:

Professional Representative

Natural or legal person:

Natural Person

Address:

Ljubljanska ulica 9

Post code:

2000

Town:

Maribor

State:

-

Country:

SI

Correspondence address:

Jure Marn Ljubljanska ulica 9 SI-2000 Maribor ESLOVENIA

Telephone:

00 386-23007320

Fax:

00 386-23007322

Seniority:

No entry for application number 009477928.

Exhibition priority:

No entry for application number 009477928.

Priority:

No entry for application number 009477928.

Opposition:

No entry for application number 009477928.

Appeal:

No entry for application number 009477928.

Publication:

Bulletin number:

2011/021

Part:

A.1

Date of publication:

February 1, 2011

Page:

0

Bulletin number:

2011/090

Part:

B.1

Date of publication:

May 13, 2011

Page:

0

Comprehensive Trademark Search Reports – 30 Countries At Unbelievable Prices

Trademark professionals can now get a full availability search/clearance report at a whole new price level.

  • Best-in-class similarity search
  • Up to 5 classes always included!
  • Instant delivery
  • Your branding Learn more
Disclaimer: The searching and watching services are conducted by Markify AB. Since our main sources for information are registers and documents created by others, we have limited control of how the information is retrieved or selected. Opinions and comments given by Markify AB are based upon our experience and knowledge. Due to the subjective nature of this field, we cannot guarantee that they are always correct. Our responsibility for damage due to our services are limited to reimbursement of the charges for our services.