PEDOKINETIKA Click here to view this trademark in the office of origin

Back to search results Back to search results

Detailed trademark information from the official
European Union trademark database (EUIPO)

Trademark:

PEDOKINETIKA

Number:

009477928

Basis:

EM

Filing date:

October 27, 2010

Published for opposition date:

February 1, 2011

Deadline for opposition date:

May 1, 2011

Date of registration:

May 11, 2011

Expiry date:

October 27, 2020

Status:

Registered

Status date:

May 13, 2011

Trademark:

Individual

Type:

Word mark

Acquired distinctiveness:

No

Graphic representation:

No entry for application number 009477928

Application language:

sl

Second language:

en

International class:

35 41 44

List of goods and services

Available official translations: Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish.

Looking for more languages?


Chosen official translation (BG):

In International Class 35:
Реклама; Бизнес управление; Търговска администрация; Административна дейност;Търговия на дребно и едро със стоки от хартия, които не са включени в други класове, печатни издания, материали за подвьрзване на книги, фотографии, канцеларски принадлежности, канцеларски лепила и лепила за домакински цели, материали за художници, четки за рисуване, пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели), учебни материали или за инструктаж (с иключение на апарати), пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове), печатарски букви, клишета, кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове, необработени кожи, куфари и пътни чанти, чадъри, слънчобрани и бастуни, камшици, хамути и сарашки стоки, мебели, огледала, рамки за картини, стоки (които не са включени в други класове) от дърво, корк, камъш, тръстика, ракита, рог, кост, слонова кост, бален, раковина, кехлибар, седеф, морска пяна и от заместители на тези материали или от пластмаса, домакински или кухненски прибори и съдове, гребени и гъби, четки (с изключение на четки за рисуване), материали за изработване на четки, средства за почистване, стоманена тел за домакински цели, необработено или полуобработено стъкло (с изключение на стъкло, използвано в строителството), стъклария, порцеланови и керамични изделия, които не са включени в други класове, текстил и текстилни изделия, които не са включени в други класове, покривки за легла и маси, oблекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава, дантели и бродерии, панделки и ширити, копчета, телени копчета, карфици и игли, изкуствени цветя, игри, играчки, гимнастически и спортни артикули, които не са включени в други класове, украшения за коледни елхи;Търговия на дребно и едро с хранителни продукти;Продажба на гимнастически и спортни артикули;Продажба на фармацевтични препарати, а именно помощни лекарствени продукти;Продажба на лекарствени продукти;Продажба на козметични продукти;Продажба на облекло;Продажба на обувки и шапки;Продажба на храни;Продажба на занаятчийски продукти, сувенири, снимки, скулптори, графики, фотографии; Публикуване на рекламни текстове; Услуги за водене на счетоводство; Счетоводни услуги;Агенция за износ и внос; Обявяне и публикуване на комерциални и рекламни текстове;Организиране и провеждане на консултации; Организиране на събития с търговска или рекламна цел; Организиране на панаири за стопански и рекламни цели; Връзки с обществеността;Търговско представителство за трети лица; Административно управление на хотели;Отдаване под наем на рекламно пространство;Панаири с рекламни или търговски цели; Отдаване под наем на автомати за продажба;Отдаване под наем на канцеларско оборудване; Психологическо тестване при подбора на персонал.

In International Class 41:
Образование; Обучение; Развлечения; Спортна и културна дейност;Терапевтични упражнения, които не са включени в други класове, индивидуални и/или групови; Спортна и културна дейност; Учене; Уроци;Услуги по рекреация; Спортна и културна дейност;Оповестяване и издаване на публикации от всякакъв вид с нерекламна цел; Организиране и провеждане на културни и образователни манифестации; Организиране и провеждане на спортни състезания; Филмови и видео продукции; Услуги за студиен звукозапис;Услуги във връзка с издаване на книги, списания, нерекламни печатни материали и специализирани списания; Организиране на конкурси за манекени; Експлоатация на кинотеатри; Услуги в дискотеки;Игрища за голф (предоставяне на услуги); Услуги за игрища за тенис; Заемни библиотеки; Даване под наем на кинофилми;Нощни клубове; Организиране на партита; Преводи; Отдаване под наем на спортно оборудване (с изключение на превозни средства); Предоставяне на казино съоръжения; Провеждане на лотария.

In International Class 44:
Медицински услуги; Ветеринарни услуги; Медико-санитарни и козметични грижи за хора или за животни; Селскостопански услуги, градинарски услуги и горско стопанство;Спазване на диета;Наблюдение на диета;Терапевтични упражнения, които не са включени в други класове, индивидуални и/или групови;Спа услуги (с изключение на такива за осигуряване на храна и квартира);Медицинско обслужване; Услуги по разкрасяване;Услуги за масаж; Услуги на фризьорски салони;Маникюр; Услуги за ароматотерапия;Обществени бани за хигиенни цели; Турски бани; Услуги на хиропрактици;(медицински) клиники; Зъболекарски услуги;Услуги за присаждане на коса;Услуги за здравеопазване;Болнични услуги;Домове за възстановяване;Пластична хирургия; Оптически услуги; Фармацевтични съветнически услуги; Физиотерапевтични услуги; Услуги на психолози;Рехабилитация на пациенти със зависимости; Услуги на частни клиники;Аранжиране на цветя;Аранжиране на зелени площи.Application language (SL):

In International Class 35:
Oglasna dejavnost; Vodenje komercialnih poslov; Poslovna administracija; Pisarniški posli; maloprodaja in veleprodaja blaga papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, tiskarski izdelki, knjigoveški material, fotografije, pisarniški material, lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo, potrebščine za umetnike, čopiči, pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva), material za učenje ali poučevanje (razen aparatov), zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi), tiskarske črke, klišeji, usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, živalske kože, kovčki in potovalne torbe, dežniki, sončniki in sprehajalne palice, biči, konjska zaprega in sedlarski izdelki, Pohištvo, ogledala, okviri, izdelki (ki jih ne obsegajo drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, jantarja, biserne matice, morske pene in nadomestkov vseh teh snovi ali iz umetnih snovi, priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo, glavniki in gobe, ščetke (razen čopičev), materiali za ščetkarstvo, čistilne priprave, jeklena volna, surovo ali delno obdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo), steklenina, porcelan in fajansa, ki jih ne obsegajo drugi razredi, tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, pregrinjala za postelje in mize, oblačila, obutev, pokrivala, čipke in vezenine, trakovi in vezalke, gumbi, kaveljčki in ušesca, bucike in igle, umetno cvetje, igre, igrače, izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne obsegajo drugi razredi, okraski za novoletno jelko; maloprodaja in veleprodaja živilskih artiklov; prodaja izdelkov za gimnastiko in šport; prodaja farmacevtskih proizvodov, namreč pomožnih zdravilnih sredstev; prodaja zdravil; prodaja kozmetičnih izdelkov; prodaja oblačil; prodaja obutve in pokrival; prodaja živil; prodaja izdelkov umetne obrti, spominkov, slik, kipov, grafik, fotografij; objavljanje reklamnih tekstov; knjigovodske storitve; računovodske storitve; agencija za izvoz in uvoz; objavljanje in izdajanje komercialnih in reklamnih besedil; organizacija in vodenje posvetovanj; organizacija prireditev v komercialne in reklamne namene; organizacija sejmov v komercialne in reklamne namene; stiki z javnostjo; predstavitev prodaje za druge; poslovno vodenje hotelov; posojanje reklamnega prostora; trgovski sejmi za reklamne in komercialne namene; izposoja prodajnih avtomatov; izposoja pisarniških strojev; psihološko testiranje za potrebe kadrovanja.

In International Class 41:
Izobraževanje; Pouk; Razvedrilo; Športne in kulturne dejavnosti; terapevtska vadba, ki je ne obsegajo drugi razredi, individualna in/ali skupinska; športne in kulturne dejavnosti; učenje; inštrukcije; storitve rekreacije; športne in kulturne dejavnosti; objavljanje in izdajanje publikacij vseh vrst v nereklamne namene; organizacija in izvajanje kulturnih in izobraževalnih prireditev; organizacija in izvajanje športnih tekmovanj; produkcija filmov in video trakov; storitve snemalnih studijev; storitve v zvezi z izdajanjem knjig, revij, nereklamnih tiskanih materialov in strokovnih revij; organizacija lepotnih tekmovanj; storitve kinematografov; storitve diskotek; storitve igrišč za golf; storitve igrišč za tenis; knjižnice; izposoja filmov; nočni klubi; organizacija zabav; prevajanje; izposoja športne opreme (razen vozil); igralnice; izvajanje loterij.

In International Class 44:
Medicinske storitve; Veterinarske storitve; Higienska in lepotilna nega za ljudi in živali; Poljedelske, vrtnarske in gozdarske storitve; vodenje diet; nadzor diet; terapevtska vadba, ki je ne obsegajo drugi razredi, individualna in/ali skupinska; storitve zdravilišč (razen hrane in nastanitve); zdravstvena oskrba; storitve lepotilnih salonov; storitve masaže; storitve frizerskih salonov; manikura; storitve aromaterapije; javne kopeli za higienske namene; turške kopeli; storitve kiropraktikov; medicinske klinike; zobozdravstvene storitve; storitve vstavljanja lasnih vložkov; storitve zdravstvenega varstva; bolnišnice; domovi za okrevanje; plastična kirurgija; storitve optikov; farmacevtsko svetovanje; fizioterapija; storitve psihologov; rehabilitacija za zasvojene paciente; sanatoriji; aranžiranje cvetja; urejanje zelenic.

Description of the mark:

-

Owner:

Andreja SEMOLIČ

ID:

433420

Natural or legal person:

Physical

Address:

Nebčeva ulica 42, Lavrica

Post code:

1291

Town:

Škofljica

State:

-

Country:

SI

Correspondence address:

Andreja SEMOLIČ Nebčeva ulica 42, Lavrica SI-1291 Škofljica ESLOVENIA

Representative:

Jure Marn

ID:

28139

Type:

Professional Representative

Natural or legal person:

Natural Person

Address:

Ljubljanska ulica 9

Post code:

2000

Town:

Maribor

State:

-

Country:

SI

Correspondence address:

Jure Marn Ljubljanska ulica 9 SI-2000 Maribor ESLOVENIA

Telephone:

00 386-23007320

Fax:

00 386-23007322

Seniority:

No entry for application number 009477928.

Exhibition priority:

No entry for application number 009477928.

Priority:

No entry for application number 009477928.

Opposition:

No entry for application number 009477928.

Appeal:

No entry for application number 009477928.

Publication:

Bulletin number:

2011/021

Part:

A.1

Date of publication:

February 1, 2011

Page:

0

Bulletin number:

2011/090

Part:

B.1

Date of publication:

May 13, 2011

Page:

0

Comprehensive Trademark Search Reports – 30 Countries At Unbelievable Prices

Trademark professionals can now get a full availability search/clearance report at a whole new price level.

  • Best-in-class similarity search
  • Up to 5 classes always included!
  • Instant delivery
  • Your branding Learn more
Disclaimer: The searching and watching services are conducted by Markify AB. Since our main sources for information are registers and documents created by others, we have limited control of how the information is retrieved or selected. Opinions and comments given by Markify AB are based upon our experience and knowledge. Due to the subjective nature of this field, we cannot guarantee that they are always correct. Our responsibility for damage due to our services are limited to reimbursement of the charges for our services.